r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de ministers van Europese Zaken, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 juni 2020
locatie Online Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste agendapunten

De ministers zullen voorbereidingen treffen voor de video­conferentie van de Europese Raad op 19 juni. Naar verwachting spreken de EU-leiders die dag over een herstelfonds in reactie op de COVID‑19-crisis en over de nieuwe langetermijn­begroting van de EU.

De ministers zullen ook ingaan op de betrekkingen tussen de EU en het VK. Michel Barnier zal hen informeren over de stand van de onderhandelingen.

Het aantredende voorzitterschapstrio (Duitsland, Portugal en Slovenië) zal in openbare zitting het 18‑maanden­programma van de Raad presenteren voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven