r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de ministers van Europese Zaken, Online

Kalender
datum 26 mei 2020
plaats Online, Online
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste agendapunten

De ministers zullen de vooruitgang bespreken die is geboekt bij de coördinatie van de de-escalatie‑maatregelen in de context van de COVID-19-crisis.

In het verlengde van de videoconferentie van de EU-leiders op 23 april zullen de ministers ook van gedachten wisselen over een alomvattend economisch en sociaal herstel van de EU, met inbegrip van een aangepaste langetermijnbegroting van de EU en het bijbehorende instrument voor het herstel.

De Europese Commissie zal onder het punt "diversen" de ministers informeren over de voorbereiding van het jaarverslag over de rechtsstaat in de EU.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven