r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de ministers van Economische Zaken en Financiën

Kalender (Bron: swedeandsour / iStock.com)
swedeandsour / iStock.com
datum 19 mei 2020
plaats 19 mei 2020
aanwezigen W.B. (Wopke) Hoekstra e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Voornaamste agendapunten

Infographic - Crisisrespons van de EU op de COVID-19-pandemie

Zie volledige infographic

COVID-19-maatregelen: stand van zaken

De ministers zullen van gedachten wisselen over de vorderingen die zijn geboekt met de respons­maatregelen van de EU ter bestrijding van de COVID‑19-crisis.

Het Kroatische voorzitterschap zal de ministers informeren over de voortgang die is geboekt met SURE, het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken.

De ministers zullen ook de balans opmaken van de lopende besprekingen om het vangnet voor bedrijven operationeel te maken via het pan‑Europese garantiefonds van de Europese Investeringsbank.

De Commissie en de Europese Centrale Bank zullen hun beoordeling van de economische en financiële situatie presenteren.

Bestrijding van witwaspraktijken

Nadat de Europese Commissie haar aanpak voor het opvoeren van de strijd van de EU tegen witwas­praktijken en de financiering van terrorisme heeft toegelicht, zullen de ministers deze bespreken.

Op 7 mei presenteerde de Commissie:

  • een actieplan voor een alomvattend EU‑beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme
  • een herziene methodologie voor het opstellen van een lijst van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen in hun systemen voor de bestrijding van witwaspraktijken

Het actieplan van de Commissie bouwt voort op de conclusies van de Raad van december 2019, waarin de strategische prioriteiten voor hervormingen op dit gebied worden genoemd.

De herziene methodologie voor het opstellen van een lijst heeft tot doel het financiële stelsel van de EU beter te beschermen tegen de risico's van witwas­praktijken. Het EU‑kader voor de bestrijding van witwas­praktijken en de financiering van terrorisme bevat de verplichting om een lijst te maken van rechtsgebieden van derde landen waarvan de regelgeving inzake witwassen en terrorisme­financiering strategische tekortkomingen vertoont.

Europees Semester 2020

Het voorzitterschap zal de ministers informeren over de voorbereiding van de conclusies van de Raad over de landverslagen van het Europees Semester 2020. De conclusies zullen naar verwachting via de schriftelijke procedure worden aangenomen.

In de marge van de videoconferentie houden de EU, de Westelijke Balkan en Turkije hun jaarlijkse dialoog over economisch beleid. Die start om 9.00 uur MET. Dit jaar zullen de economische gevolgen van de COVID‑19-pandemie voor de regio centraal staan.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Terug naar boven