r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 maart 2020 10:00
plaats Brussel, België
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal

Brussel, 12 maart 2020

CM 1689/1/20 REV 1

OJ CONS ECOFIN

CONVOCATIE EN VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

17 maart 2020 (10.00)

Goedkeuring van de agenda 6666/20

Goedkeuring van de A-punten

Niet-wetgeving 6667/20

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

Diversen a) Huidige wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële 6498/20

diensten 6664/20 b) Cessie van vorderingen

Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Uitvoering van het stabiliteits- en groeipact (*) 6304/20

Vaststelling 6305/20

Kapitaalmarktenunie - Tussentijds verslag van het forum op hoog 6567/20 niveau

Presentatie

Solvabiliteit II: evaluatie 6495/20

Oriënterend debat

Europees Semester 2020 a) Landverslagen en diepgaande evaluaties 2020 6366/20

Presentatie door de Commissie b) Uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen 6395/1/20 REV 1

Gedachtewisseling 6673/20

Internationale bijeenkomsten a) Follow-up van de G20-bijeenkomst van 20-23 februari 2020 6559/20

Informatie van het voorzitterschap en de Commissie b) Voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomsten van de G20 en

het IMF in Washington (16-19 april 2020) – G20-mandaat van de EU – Verklaring voor het IMFC Goedkeuring

Diversen

Stand van uitvoering van de wetgeving op het gebied van financiële diensten

Informatie van de Commissie

o

o o

p.m.:

Maandag 16 maart 2020

11.30 Macro-economische dialoog

15.00 Eurogroep

16.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Dinsdag 17 maart 2020

09.00 Ontbijt

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven