r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Kalender (Bron: swedeandsour / iStock.com)
swedeandsour / iStock.com
datum 12 maart 2020
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal

Brussel, 12 maart 2020

CM 1668/1/20 REV 1

OJ CONS JAI

CONVOCATIE EN VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

13 maart 2020 (10.00)

BINNENLANDSE ZAKEN

Goedkeuring van de agenda 6629/20

Goedkeuring van de A-punten

  • a) 
    Niet-wetgeving 6631/20 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, 6633/20

    lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

    Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

Diversen

Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Strategische JBZ-richtsnoeren 6345/1/20 REV 1 Gedachtewisseling

Goedkeuring

Migratie - Follow-up van de buitengewone zitting van de JBZ-Raad van 4 maart 2020 1

Gedachtewisseling

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen.


Inhoud

1.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert meestal om de drie maanden. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

2.

Meer over...

Terug naar boven