r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 maart 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Milieu (ENV)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 4 maart 2020 (OR. en)

6182/1/20 REV 1

OJ CONS 13 ENV 93

CLIMA 40

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Milieu)

Europagebouw, Brussel

5 maart 2020 (9.30)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 6202/20
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6203/20 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Europese Green Deal 6122/20 + COR 1

Gedachtewisseling 15051/19 + ADD 1

 • 4. 
  Bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 6348/20 klimaatverandering (UNFCCC) in te dienen

  langetermijnstrategie Aanneming

 • 5. 
  Conclusies over luchtkwaliteit 6338/20

  Aanneming

 • 6. 
  Evaluatie van de waterwetgeving 5977/20 + COR 1

  Gedachtewisseling

 • 7. 
  Vergroening van het Europees Semester 5993/20

Gedachtewisseling 15321/19

Diversen

 • 8. 
  a) Fridays For Future 6545/20

  Informatie van het voorzitterschap en Greta Thunberg

  • b) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

   Presentatie door de Commissie

   • ii) 
    Verordening tot oprichting van het Fonds voor een 5256/20 + ADD 1 rechtvaardige transitie

    Presentatie door de Commissie

  • c) 
   Mededeling over het investeringsplan voor een duurzaam 5269/20

   Europa Presentatie door de Commissie

  • d) 
   Invoering van volledige veiling voor de luchtvaartsector in 6116/20 het kader van EU-ETS

   Informatie van de Poolse delegatie

  • e) 
   Symposium op hoog niveau over water - Een brug tussen 6439/20 SDG 6 en SDG 14 (Lissabon, 2 juni 2020)

   Informatie van de Portugese delegatie

  • f) 
   Bijvangst van gewone dolfijnen, bruinvissen en andere 6464/20 beschermde soorten in vistuig - een oproep tot het nemen

   van dringende maatregelen Informatie van de Commissie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven