r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Concurrentievermogen, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 februari 2020 - 28 februari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Interne markt en Industrie, 27 februari

Europese Green Deal: gevolgen voor EU-industrie

De ministers zullen in openbare zitting een oriënterend debat houden over de transitie naar een klimaat­neutrale en circulaire EU-industrie in het kader van de Europese Green Deal.

Betere regelgeving

Naar verwachting zal de Raad nieuwe conclusies over betere regelgeving aannemen.

De Raad Concurrentievermogen heeft al meermaals conclusies hierover aangenomen. Doel van de betere regelgeving is:

Single Market Performance Report

De ministers zullen het Single Market Performance Report 2019 bespreken. Dit maakt deel uit van het Europees Semester, de cyclus van economische en budgettaire beleids­coördinatie van de EU.

In het verslag wordt gewezen op het belang van structurele hervormingen op lidstaat­niveau voor goede prestaties van de eengemaakte markt.

Onderzoek, 28 februari

Strategische innovatieagenda van het EIT

De ministers zullen spreken over de strategische innovatie­agenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). Het doel is om voorafgaand aan de onder­handelingen met het Europees Parlement een standpunt van de Raad (partiële algemene oriëntatie) te bereiken.

Het EIT werd in 2008 opgericht en brengt toonaan­gevende universiteiten, onderzoekslabs en bedrijven samen. Samen vormen zij "kennis- en innovatie­gemeenschappen" (KIG's). Het EIT en de KIG's zullen een rol spelen in het toekomstige kader­programma Horizon Europa.

Internationale samenwerking inzake onderzoek en innovatie

De ministers zullen een oriënterend debat houden over de strategische aanpak voor internationale samen­werking op het gebied van onderzoek en innovatie.

Het debat moet bijdragen tot de reflectie over de toekomstige deelname van derde landen aan EU-programma's.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven