r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 februari 2020 - 28 februari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 26 februari 2020 (OR. en)

6156/1/20 REV 1

OJ CONS 12 COMPET 51 IND 21 MI 41

RECH 43 ESPACE 6

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

Europagebouw, Brussel

27 en 28 februari 2020 (9.30, 10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

ZITTING OP DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020 (09.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  Europese Green Deal - transitie naar een klimaatneutrale en

  circulaire EU-industrie 5767/20

  Presentatie door de Commissie Oriënterend debat

 • 3. 
  Conclusies over betere regelgeving "Voor concurrentie 5964/20 + ADD 1 vermogen en duurzame, inclusieve groei"

  Aanneming

 • 4. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 6157/20

 • 5. 
  Europees Semester - verslag over de prestaties van de 5963/20 eengemaakte markt 15321/19 Oriënterend debat

Diversen

 • 6. 
  a) Werkprogramma van de Commissie voor 2020 (Interne 5652/20 + ADD 1 markt en industriële aspecten)

  Presentatie door de Commissie

  • b) 
   De gevolgen van COVID-19 voor het bedrijfsleven in 6333/20 de EU (voorlopige vertaling)

   Informatie van de Commissie

  • c) 
   Bevindingen van het onderzoek naar belemmeringen voor 6309/20 de eengemaakte markt voor Tsjechische ondernemingen

   en conclusies van de internationale conferentie "De eengemaakte EU-markt vanuit het oogpunt van kmo's" (Praag, 16 januari 2020) Informatie van de Tsjechische delegatie

  • d) 
   Resultaten van de enquête onder bedrijven over de 6200/20 belemmeringen voor de interne markt

   Informatie van de Litouwse delegatie ZITTING OP VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 (10.00 uur)

ONDERZOEK

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 7. 
  Bijlage bij de strategische innovatieagenda van het Europees 6137/20 + COR 1

  Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 11227/19 ADD 1 Partiële algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Strategische aanpak van internationale samenwerking op het 5798/20 gebied van O & I

  Oriënterend debat

Diversen

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven