r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 februari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 24 februari 2020 (OR. en)

6134/20 OJ CONS 11

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

25 februari 2020 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6135/20 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 6136/20 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  (Evt.) Meerjarig financieel kader 2021-2027

  Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 5807/20 + COR 1 26 en 27 maart 2020: geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Wetgevingsprogrammering a) Werkprogramma van de Commissie voor 2020 5820/20 Presentatie door de Commissie 5652/20 + ADD 1 Gedachtewisseling
  • b) 
   Gezamenlijke verklaring over wetgevingsprioriteiten en meerjarenplanning

  Gedachtewisseling 6. Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

  Presentatie door de Commissie

 • 7. 
  Betrekkingen EU-VK a) Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen 6239/20 van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met 5870/20 het Verenigd Koninkrijk + ADD 1 REV 2 Vaststelling
  • b) 
   Betrekkingen EU-VK - volgende stappen Gedachtewisseling
 • 8. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven