r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 januari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 27 januari 2020 (OR. en)

5449/1/20 REV 1

OJ CONS 5

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

28 januari 2020 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5451/20

  Niet-wetgeving

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap
 • 4. 
  Conferentie over de toekomst van Europa 5547/20

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Diversen

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven