r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020
plaats Brussel, België
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 17 januari 2020 (OR. en)

5219/20 OJ CONS 3 ECOFIN 15

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

21 januari 2020 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5220/20

  Niet-wetgeving

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen 5083/20

  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Presentatie van het werkprogramma van het voorzitterschap

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Europese Green Deal - Economische en financiële aspecten 15051/19 + ADD 1 Presentatie door de Commissie 5269/20
 • 6. 
  Europees Semester 2020 a) Jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020 15321/19 + ADD 1 b) Waarschuwingsmechanismeverslag 2020 15283/19 + ADD 1 c) Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 15267/19 + ADD 1 Gedachtewisseling
 • 7. 
  Fiscale uitdagingen ten gevolge van de digitalisering 5109/1/20 REV 1

  Gedachtewisseling

 • 8. 
  Diversen

o

o o p.m.:

Maandag 20 januari 2020

15.00 Eurogroep

17.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

In besloten kader

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven