r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Verkeersveiligheid, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 februari 2020 15:00 - 19:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

HERZIENE CONVOCATIE

(de minister van Justitie en Veiligheid kan helaas niet deelnemen aan dit algemeen overleg in verband met overlap met de plenaire agenda)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

  Te behandelen:

  35000-XII-82 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

  Besluit: Behandeld.

  35000-XII-82 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

 • Informatie over toezicht machines en bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  29398-737 Brief regering d.d. 2 augustus 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatInformatie over toezicht machines en bijzondere bromfietsen

  Besluit: Behandeld.

  29398-737 Informatie over toezicht machines en bijzondere bromfietsen

 • Verlichting op snelwegen

  Te behandelen:

  29398-739 Brief regering d.d. 30 juli 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVerlichting op snelwegen

  Besluit: Behandeld.

  29398-739 Verlichting op snelwegen

 • SWOV-onderzoek naar de dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2017

  Te behandelen:

  29398-740 Brief regering d.d. 5 augustus 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatSWOV-onderzoek naar de dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2017

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Communicatie over wetswijziging inzake intrekking code 95

  Te behandelen:

  29398-738 Brief regering d.d. 31 juli 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatCommunicatie over wetswijziging inzake intrekking code 95

  Besluit: Behandeld.

  29398-738 Communicatie over wetswijziging inzake intrekking code 95

 • Onderzoek voertuigverlichting

  Te behandelen:

  29398-753 Brief regering d.d. 10 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOnderzoek voertuigverlichting

  Besluit: Behandeld.

  29398-753 Onderzoek voertuigverlichting

 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  29398-770 Brief regering d.d. 28 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatOnderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Besluit: Behandeld.

  29398-770 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Bijlage

  Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer

 • Rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Te behandelen:

  31305-298 Brief regering d.d. 19 november 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatRapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Besluit: Behandeld.

  31305-298 Rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Bijlage

  Onderzoek naar systeem- verantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto

 • Voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten

  Te behandelen:

  31521-119 Brief regering d.d. 12 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatVoortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten

  Besluit: Behandeld.

  31521-119 Voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten

 • Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182)

  Te behandelen:

  34182-29 Brief regering d.d. 10 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatAfhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182)

  Besluit: Behandeld.

  34182-29 Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182)

 • Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

  Te behandelen:

  29398-788 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatUitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

  Besluit: Behandeld.

  2020D02136 Verzoek onderliggende gegevens matrixborden voor AO verkeersveiligheid

  29398-788 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

 • Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Te behandelen:

  29398-789 Brief regering d.d. 19 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatStand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Besluit: Behandeld.

  29398-789 Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

 • Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Te behandelen:

  29398-784 Brief regering d.d. 17 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatMachinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Besluit: Behandeld.

  29398-784 Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

 • Quick scan elektrische bakfietsen

  Te behandelen:

  29398-787 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatQuick scan elektrische bakfietsen

  Besluit: Behandeld.

  29398-787 Quick scan elektrische bakfietsen

  Bijlage

  Quick scan elektrische bakfietsen (Arcadis)

 • Gefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

  Te behandelen:

  29398-782 Brief regering d.d. 16 december 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatGefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

  Besluit: Behandeld.

  29398-782 Gefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

 • Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor AO Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  29398-794 Brief regering d.d. 30 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatReactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

  Besluit: Behandeld.

  29398-794 Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

  Bijlage

  Inventarisatie weergave maximumsnelheden op matrixborden

 • Maandrapportage CBR december 2019 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice

  Te behandelen:

  29398-791 Brief regering d.d. 23 januari 2020 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en WaterstaatMaandrapportage CBR december 2019 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice

  Besluit: Behandeld.

  29398-791 Maandrapportage CBR december 2019 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice

  Bijlage

  Maandrapportage december 2019. Divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice

Bijlagen


Inhoud

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...

Terug naar boven