r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staat van de Europese Unie 2020, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 juni 2020 13:30 - 21:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal Plenaire zaal Tweede Kamer
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

 • 1. 
  Herziene convocatie ivm toevoeging zaak *
 • 2. 
  Het notaoverleg vindt plaats in de plenaire zaal onder voorzitterschap van de Kamervoorzitter en met deelname van Nederlandse Europarlementsleden.
 • 3. 
  Voor de toegewezen spreektijden en nadere informatie over deze vergadering, zie de bijlage onderaan deze convocatie.

Bijlage:

Bijzonderheden met betrekking tot de deelname van leden van het Europees Parlement

aan debatten in de Tweede Kamer

Zitplaatsen

De aanwezige Nederlandse leden van het Europees Parlement kunnen tijdens het debat een

zitplaats innemen in de plenaire zaal. Er kan worden plaatsgenomen op de niet-gemarkeerde

zetels. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een onderlinge afstand van 1.5 meter in acht wordt

genomen tussen de zetels die zijn ingenomen. In principe geldt hierbij dat u een zetel kunt

innemen die is toegewezen aan uw partijgenoten in de Tweede Kamer. Mocht er echter geen vrije

zetel beschikbaar zijn horend bij uw Kamerfractie, dan kunt u uiteraard in de directe nabijheid

daarvan plaatsnemen.

Sprekersvolgorde

Wat betreft de volgorde van sprekers zullen de leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse

leden van het Europees Parlement afwisselend, fractiegewijs, het woord krijgen. Voor wat betreft

de fractievolgorde, is de fractiegrootte leidend.

Spreektijd in eerste termijn

Het debat wordt gevoerd met naar fractiegrootte vastgestelde spreektijden. Spreektijden zijn niet

onderling uitwisselbaar tussen de fracties van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.

Het debat wordt gevoerd met de volgende, door de Tweede Kamer vastgestelde spreektijden per

fractie in de eerste termijn.

6 minuten spreektijd

VVD

PVV

CDA

D66

5 minuten spreektijd

GroenLinks

SP

PvdA

4 minuten spreektijd

ChristenUnie

Partij voor de Dieren

50PLUS

SGP

DENK

Forum voor Democratie

2 minuten spreektijd

Groep Krol/van Kooten-Arissen

Van Haga

Voor de Nederlandse Europarlementariërs geldt een spreektijd van 4 minuten in eerste termijn.

Spreektijd in tweede termijn

In tweede termijn bedraagt de spreektijd een derde van de spreektijd in eerste termijn.

Interrupties

Het is de Nederlandse leden van het Europees Parlement niet toegestaan de leden van de Tweede

Kamer, de leden van de regering of elkaar te interrumperen. Indien echter een Tweede Kamerlid of

een lid van de regering ingaat op de inbreng van een Nederlands lid van het Europees Parlement

en er sprake kan zijn van misinterpretatie, is het ter beoordeling van de Voorzitter of betrokkene

de gelegenheid krijgt om daarop te reageren.

Moties

Leden van het Europees Parlement kunnen geen moties indienen of medeondertekenen.

 • Lijst met EU-prioriteiten van de Tweede Kamer 2020

  Te behandelen:

  22112-2877 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 juni 2020 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenAanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

  Besluit: Behandeld.

  22112-2877 Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

 • Nederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie

  Te behandelen:

  35078-34 Brief regering d.d. 6 maart 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenNederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie

  Besluit: Behandeld.

  35078-34 Nederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie

 • Verslag van een werkbezoek van een rapporteur transparantie aan Brussel

  Te behandelen:

  22112-2852 Overig d.d. 17 maart 2020 - R.M. Leijten, Tweede KamerlidVerslag van een werkbezoek van een rapporteur transparantie aan Brussel

  Besluit: Behandeld.

  22112-2852 Verslag van een werkbezoek van een rapporteur transparantie aan Brussel

 • Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  35403-2 Motie d.d. 29 juni 2020 - E. (Emiel) van Dijk, Tweede KamerlidMotie van de leden Emiel van Dijk en Maeijer over een nexit afkondigen

  Besluit: Ingediend

  35403-2 Motie van de leden Emiel van Dijk en Maeijer over een nexit afkondigen

  35403-3 Motie d.d. 29 juni 2020 - P.H. Omtzigt, Tweede KamerlidMotie van het lid Omtzigt over deelname aan de transparantieconferentie van de Venetië-Commissie

  Besluit: Ingediend

  35403-3 Motie van het lid Omtzigt over deelname aan de transparantieconferentie van de Venetië-Commissie

  35403-4 Motie d.d. 29 juni 2020 - R.A.A. Jetten, Tweede KamerlidMotie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

  Besluit: Ingediend

  35403-4 Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

  35403-5 Motie d.d. 29 juni 2020 - A. van Ojik, Tweede KamerlidMotie van de leden Van Ojik en Jetten over voorwaarden met betrekking tot de rechtsstaat om geld te ontvangen uit het herstelfonds

  Besluit: Ingetrokken.

  35403-5 Motie van de leden Van Ojik en Jetten over voorwaarden met betrekking tot de rechtsstaat om geld te ontvangen uit het herstelfonds

  35403-6 Motie d.d. 29 juni 2020 - R.M. Leijten, Tweede KamerlidMotie van het lid Leijten over de Permanente Vertegenwoordiging minder inzetten als kruiwagen van banken en multinationals

  Besluit: Ingediend

  35403-6 Motie van het lid Leijten over de Permanente Vertegenwoordiging minder inzetten als kruiwagen van banken en multinationals

  35403-7 Motie d.d. 29 juni 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede KamerlidMotie van het lid Ploumen over een transitieplan als voorwaarde voor steun uit het herstelfonds

  Besluit: Ingediend

  35403-7 Motie van het lid Ploumen over een transitieplan als voorwaarde voor steun uit het herstelfonds

  35403-8 Motie d.d. 29 juni 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede KamerlidMotie van het lid Ploumen over een actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van Europese uitzendkrachten

  Besluit: Ingediend

  35403-8 Motie van het lid Ploumen over een actieplan ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van Europese uitzendkrachten

  35403-9 Motie d.d. 29 juni 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede KamerlidMotie van het lid Ploumen over een bindende zorgplicht voor alle ondernemingen

  Besluit: Ingediend

  35403-9 Motie van het lid Ploumen over een bindende zorgplicht voor alle ondernemingen

  35403-10 Motie d.d. 29 juni 2020 - R. Bisschop, Tweede KamerlidMotie van het lid Bisschop over de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

  Besluit: Ingediend

  35403-10 Motie van het lid Bisschop over de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Bijlagen


Inhoud

1.

Notaoverleg (NO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU)

Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.

3.

Meer over...

Terug naar boven