r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2020 15:15 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

 • Brievenlijst

 • Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de burgerdoden bij de luchtaanval op Hawija omdat CENTCOM wel degelijk een definitief onderzoeksrapport zou hebben opgesteld

  Te behandelen:

  27925-682 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de burgerdoden bij de luchtaanval op Hawija omdat CENTCOM wel degelijk een definitief onderzoeksrapport zou hebben opgesteld

  Besluit: Reeds betrokken bij het interpellatiedebat op 19 december 2019 over het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija.

  27925-682 Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de burgerdoden bij de luchtaanval op Hawija omdat CENTCOM wel degelijk een definitief onderzoeksrapport zou hebben opgesteld

 • Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Te behandelen:

  35300-X-48 Brief regering d.d. 16 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBeleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-X-48 Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

 • Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Verwerving Combat Support Ship’

  Te behandelen:

  27830-300 Brief regering d.d. 19 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieResultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Verwerving Combat Support Ship’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 4 februari 2020.

  27830-300 Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Verwerving Combat Support Ship’

 • Beleidsdoorlichting Defensie Helikopter Commando

  Te behandelen:

  31516-30 Brief regering d.d. 20 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBeleidsdoorlichting Defensie Helikopter Commando

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 4 februari 2020.

  Besluit: De staf verzoeken om een notitie, voorafgaand aan het algemeen overleg.

  31516-30 Beleidsdoorlichting Defensie Helikopter Commando

  Bijlage

  Vorming Defensie Helikopter Commando

 • Jaarplanning Defensie 2020

  Te behandelen:

  35300-X-52 Brief regering d.d. 20 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieJaarplanning Defensie 2020

  Besluit: Zie de besluiten naar aanleiding van de hieronder geagendeerde stafnotitie.

  35300-X-52 Jaarplanning Defensie 2020

 • Projectenoverzicht 2019 en toegezegde onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

  Te behandelen:

  27830-301 Brief regering d.d. 20 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieProjectenoverzicht 2019 en toegezegde onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27830-301 Projectenoverzicht 2019 en toegezegde onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

 • Voortgang project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid en bouw schiethuis KCT

  Te behandelen:

  34919-48 Brief regering d.d. 20 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieVoortgang project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid en bouw schiethuis KCT

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie.

  34919-48 Voortgang project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid en bouw schiethuis KCT

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  15-01-2020 15.15 - 16.00 Procedurevergadering

  16-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie Diks en Stoffer)

  23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vervanging onderzeebootcapaciteit

  23-01-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing NAVO planningsproces

  27-01-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot

  (30-01-2020 9.45 - 10.15 uur Procedurevergadering wordt verplaatst naar 29 januari 2020)

  30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)

  04-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Materieel en Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten)

  05-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-02-2020 08.15 - 18.45 Werkbezoek Brussel EDIDP/EDF

  18-02-3020 17.00 - 17.30 Presentatie en borrel Ministerie van Defensie

  Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  02-03-2020 t/m wo 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië.

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD

  Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  27-04-2020 t/m 02-05-2020 Werkbezoek VS

  06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  22-06-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)

  09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie

  14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  Plenaire activiteiten

  • • 
   Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • • 
   Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • • 
   Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • • 
   Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • • 
   Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   (35260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

  Ongeplande activiteiten

  • • 
   Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • • 
   Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • • 
   Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • • 
   Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
  • • 
   Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
  • • 
   Algemeen overleg Personeel Defensie
  • • 
   Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (duur 4 uur, waarvan 45 minuten in vertrouwelijkheid)
  • • 
   Algemeen overleg MIVD
  • • 
   Algemeen overleg Vastgoed
 • Programma werkbezoek Brussel EDIDP/EDF op 17 februari 2020

 • Uitnodiging voor Interparlementaire Conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB), Zagreb 2-4 maart 2020

 • Rondvraagpunt van het lid Bosman met betrekking tot een briefing over de Invictus Games

  Te behandelen:

  2020Z00435 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 15 januari 2020 - A. Bosman, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Bosman met betrekking tot een briefing over de Invictus Games

  Besluit: Gesprek plannen met het bestuur van de Stichting “Power of Freedom”, die de Invictus Games 2020 organiseert.

  2020D00933 Rondvraagpunt van het lid Bosman met betrekking tot een briefing over de Invictus Games

 • Rondvraagpunt van het lid Belhaj inzake het aanstellen van een financieel rapporteur Jaarverslag 2019

  Details

  De volgende procedurevergadering stelt de commissie een rapporteur aan.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven