r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen

  • 1. 
    Vaststellen agenda
  • 2. 
    E180014

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestrijding van online-desinformatie; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie COM(2018)236

Bespreking

  • 3. 
    Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, en klimaat.

Hierbij gaat het onder meer om

4.

Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

5.

Meer over...

Terug naar boven