r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement herkiest Emily O’Reilly als Europese Ombudsman

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

Emily O’Reilly werd op woensdag door het Parlement herkozen als EU Ombudsman en kan nu klachten tegen EU-instellingen verder onderzoeken.

Mw. O’Reilly werd via geheime stemming herkozen tijdens een derde stemronde in de plenaire zitting op 18 december in Straatsburg. Ze kreeg 320 stemmen van de 600.

Ze is al sinds 1 oktober 2013 de Europese Ombudsman. Daarvoor was ze de eerste vrouwelijke Ombudsman in Ierland en commissaris informatie. Vanaf 2007 was ze commissaris voor milieu-informatie, en ze heeft ook als journalist en omroeper gewerkt.

De stemming vond plaats na een openbare hoorzitting op 3 december, waar EP-leden de vijf kandidaten ondervraagd hebben over hun voorgenomen plannen als Ombudsman op het vlak van onpartijdigheid, zichtbaarheid en transparantie.

Over de EU Ombudsman

Aan de start van elke Parlementaire termijn, verkiezen EP-leden een Ombudsman voor een periode van vijf jaar. De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over onbehoorlijk bestuur door EU-instellingen en andere EU-instanties. Deze klachten kunnen gaan over onrechtmatig gedrag, discriminatie, te lange wachttijden of onjuiste procedures en kunnen afkomstig zijn van EU-burgers, van andere inwoners van EU-landen of van verenigingen of bedrijven gevestigd in de EU.

De Ombudsman kan bovendien zelf initiatief nemen om een onderzoek te starten. Elk jaar brengt het kantoor van de Ombudsman verslag uit aan het Europees Parlement over zijn/haar activiteiten.

Bekijk de feiten en cijfers over het werk van de Ombudsman in 2018 in de infografiek hieronder.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191213STO69019


Delen

Terug naar boven