r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hervestiging: EU-lidstaten zeggen voor 2020 meer dan 30 000 plaatsen toe

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

De Europese Commissie heeft financiële steun in het vooruitzicht gesteld voor de lidstaten die op het eerste Global Refugee Forum in Genève samen meer dan 30 000 hervestigingsplaatsen hebben toegezegd voor 2020.

Vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze Margaritis Schinas: “Hervestiging is een Europees succesverhaal en dat moet zo blijven. Niet eerder hebben de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk zoveel hervestigingsplaatsen toegezegd als nu. De EU levert hierdoor wereldwijd de grootste bijdrage aan de hervestigingsinspanningen. Gezien de groeiende behoeften hopen wij echter dat anderen zich hierbij zullen aansluiten en op hun beurt ook meer plaatsen zullen toezeggen. Als we samenwerken, kunnen we duurzame, doeltreffende en veilige systemen creëren om de meest kwetsbaren in de wereld bescherming te bieden.”

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson: “Hervestiging is een belangrijk instrument. Het zorgt ervoor dat mensen die bescherming nodig hebben, hun leven niet op het spel hoeven te zetten, maar de EU op veilige en legale wijze kunnen bereiken. Hervestiging is een wezenlijk onderdeel van de integrale aanpak van migratie die we moeten blijven ontwikkelen. Daarbij horen ook krachtige partnerschappen met derde landen. De lidstaten moeten ambitieuze toezeggingen blijven doen en de EU zal de nodige steun verlenen. We moeten in dit opzicht alle zeilen bijzetten. De Commissie is van plan een aanbeveling te doen om meer lijn te brengen in de inspanningen van de lidstaten, zodat de EU zich op het wereldtoneel nog krachtiger kan uitspreken.”

De Europese Unie was op het Global Refugee Forum in Genève op hoog niveau vertegenwoordigd. Op 16 november nam commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi deel aan de paneldiscussie over het aanpakken van de Syrische vluchtelingencrisis door middel van partnerschappen. Vandaag zal commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen op de afsluitende plenaire zitting een belangrijke toespraak houden en zal commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič deelnemen aan een paneldiscussie op hoog niveau over onderwijs.

Sinds 2015 is dankzij de EU-hervestigingsregelingen aan meer dan 65 000 kwetsbare vluchtelingen bescherming geboden in Europa. De collectieve toezegging van de lidstaten om in 2020 nog eens 30 000 hervestigingsplaatsen beschikbaar te stellen, bevestigt de rol van de EU als mondiale koploper op het gebied van hervestiging.

Overeenkomstig de UNHCR-prognoses inzake de mondiale behoefte aan hervestiging zal het EU-hervestigingsprogramma prioriteit geven aan hervestiging vanuit Turkije, Libanon, Jordanië en de landen langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied. De hervestigingen in het kader van de noodtransitmechanismen in Niger en Rwanda moeten ook bijzondere prioriteit blijven krijgen.

De EU bevordert de hervestigingsprogramma's van de lidstaten door middel van operationele steun van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Achtergrond

Dankzij hervestiging hoeven mensen die bescherming nodig hebben, hun leven niet op het spel te zetten, maar kunnen zij de EU op veilige en legale wijze bereiken. Dit belangrijke instrument biedt niet alleen bescherming aan vluchtelingen, maar versterkt ook de solidariteit tussen de lidstaten doordat de verantwoordelijkheid beter wordt verdeeld.

In juli 2019 riep de Europese Commissie de lidstaten op om de bestaande hervestigingsregelingen uit te breiden en toezeggingen te doen voor de hervestiging van personen die internationale bescherming nodig hebben in 2020. De EU-lidstaten hebben gehoor gegeven aan deze oproep en gezamenlijk meer dan 30 000 plaatsen toegezegd, waarvoor steun uit de begroting van de Europese Unie beschikbaar zal worden gesteld. Per hervestigde vluchteling ontvangt de lidstaat van hervestiging 10 000 EUR uit de EU-begroting.

Een nieuw pact inzake migratie en asiel is een prioriteit van de commissie-Von der Leyen. Vicevoorzitter Schinas en commissaris Johansson hebben opdracht gekregen om het Europese migratiebeleid te versterken en te verbreden. Hervestiging is een belangrijk onderdeel van het integrale migratiebeleid van de EU en blijft de komende jaren een topprioriteit.

Meer informatie

Factsheet over hervestiging (Engels)


Terug naar boven