r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement eist aftreden premier van Malta

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

EP-leden maken zich ernstig zorgen over de geloofwaardigheid van het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia en gerelateerde witwas- en corruptiezaken.

In een resolutie die met 581 stemmen voor en 26 stemmen tegen, bij 83 onthoudingen, is aangenomen, waarschuwt het Parlement dat ieder risico op in gevaar brengen van het onderzoek moet worden vermeden en dat dit risico blijft bestaan zolang de premier in functie blijft.

De tekst wijst op beschuldigingen van corruptie en witwaspraktijken tegen de Maltese premier, en in het bijzonder tegen zijn kabinetschef en de voormalige minister van Toerisme, andere leden van de regering en particuliere bedrijven en personen uit zijn entourage. Het Parlement vindt het bijzonder zorgwekkend dat in diverse andere onderzoeken naar gerelateerde witwas- en corruptiezaken geen vooruitgang is geboekt of dat de onderzoeken niet eens zijn begonnen.

Bescherming van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten

"De ontwikkelingen in Malta hebben de afgelopen jaren geleid tot ernstige en aanhoudende bedreigingen van de rechtsstaat, democratie en grondrechten,” zegt het Europees Parlement dat zeer bezorgd is over de persvrijheid, de onafhankelijkheid van de politie en de rechterlijke macht, het recht op vreedzame vergadering en de scheiding der machten.

De leden van het Europees Parlement onderschrijven de recente opmerkingen van de vicevoorzitter van de Commissie, Vera Jourová, dat er een artikel 7-procedure tegen Malta zou kunnen worden ingeleid op grond van de gebrekkige uitvoering van gerechtelijke hervormingen. Ze benadrukken verder de noodzaak van een permanent, onafhankelijk EU-mechanisme ter bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten zoals eerder reeds voorgesteld door het Parlement.

Gouden paspoorten en visa

Het Parlement vraagt ook om de afschaffing van de Maltese beleggers- en verblijfsregelingen voor investeerders (de “gouden paspoorten” en visa), aangezien het hier in feite gaat om de verkoop van EU-burgerschap dat de strijd tegen witwaspraktijken en grensoverschrijdende criminaliteit bemoeilijkt en de integriteit van het Schengengebied bedreigt.

Europese Daphne Caruana Galizia-prijs

Tot slot vraagt het Parlement opnieuw om de instelling van een jaarlijkse "Europese Daphne Caruana Galizia-prijs voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van onderzoeksjournalistiek in Europa". De benodigde voorbereidingen voor de instelling van deze prijs moeten zo spoedig mogelijk worden getroffen.

Achtergrond

Na de laatste onthullingen over de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 en de daaropvolgende politieke instabiliteit op Malta, heeft een delegatie van het Europees Parlement onder leiding van Sophie in ‘t Veld (ReNew, NL) van 3 tot 4 december de situatie ter plaatse beoordeeld. Het ontwerpverslag van de delegatie van het Europees Parlement zal begin volgend jaar worden besproken in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.


Terug naar boven