r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Parlement hekelt "LHBTI -vrije zones" in Polen.

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

EP-leden willen dat de Commissie alle openbare discriminatie tegen LHBTI's veroordeelt, met inbegrip van de zogenaamde "LHBTI-vrije zones" in Polen.

In een resolutie die woensdag met 463 stemmen voor, 107 tegen en 105 onthoudingen is aangenomen, uiten de leden van het Europees Parlement hun ernstige bezorgdheid over de toenemende agressie tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen (LHBTI's) door overheden, overheidsfunctionarissen, nationale en lokale overheden en politici in de EU. Recente voorbeelden zijn homofobe uitlatingen tijdens een referendumcampagne in Roemenië en haatzaaiende uitlatingen over LHBTI tijdens verkiezingscampagnes in Estland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen.

Polen moet anti-LHBTI resoluties herroepen

De leden van het Europees Parlement veroordelen met name de sinds begin 2019 door tientallen gemeenten, provincies en regio's in het zuidoosten van Polen ingestelde gebieden ,,die vrij zijn van de LHBTI-ideologie'''. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van dit najaar riepen tientallen gemeenten, provincies en provincies in het zuidoosten van het land deze zones uit. Hiervoor werden symbolische resoluties ingezet die de wet- en regelgeving op geen enkele manier veranderen of beïnvloeden, maar die bijdragen aan het stigmatiseren en uitsluiten van LHBTI's, aldus de leden van het EP. De lokale overheden zeggen dat ze niet meewerken aan het bevorderen van tolerantie jegens LHBTI’s en geen financiële steun verlenen aan NGO's die de gelijke rechten promoten. Het Europees Parlement wil dat de Poolse autoriteiten deze acties veroordelen en alle resoluties herroepen die de LGBTI-rechten aanvallen.

Daarnaast vragen de EP-leden aan de Commissie op streng te controleren hoe EU-financiering wordt gebruikt en belanghebbenden eraan te herinneren dat dergelijke fondsen niet mogen worden ingezet voor discriminerende doeleinden.

Scholen moeten de rechten van alle kinderen beschermen.

Het Parlement reageert met afschuw op de anti-LHBTI acties die van overheidswege gericht zijn tegen onderwijsinstellingen en scholen in sommige EU-lidstaten. De EP-leden benadrukken dat de fundamentele rechten van alle kinderen versterkt en beschermd dienen te worden door onderwijsinstellingen. Zij willen dat de Commissie en de lidstaten concrete maatregelen nemen om een einde te maken aan discriminatie, misbruik, pesten of isolatie van LHBTI's op school.

Tot slot benadrukken de leden van het Europees Parlement dat, hoewel er in de meeste lidstaten wettelijke maatregelen tegen discriminatie bestaan, deze niet voldoende worden nageleefd waardoor LHBTI's kwetsbaar zijn voor haatdelicten, haatdragende taal en discriminatie. De EP-leden herinneren eraan dat de EU-richtlijn inzake non-discriminatie, die nu al 11 jaar door een aantal EU-lidstaten wordt geblokkeerd, deze leemte in de bescherming van LHBTI’s zou helpen opvullen.

Stemgedrag Belgische Europarlementariërs:

Stemden voor de resolutie: Arena, Arimont, Botenga, Bourgeois, Kanko, Van Overtveldt, Bricmont, Chastel, De Sutter, Franssen, Lamberts, Lutgen, Peeters, Ries, Tarabella, Van Brempt, Verhofstadt, Vautmans

Stemden tegen de resolutie: Annemans, De Man

Onthield zich van stemming: Vandendriessche

Stemgedrag Nederlandse Europarlementariërs:

Stemden voor de resolutie: Azmani, Berendsen, Chahim, van Dalen, Eickhout, Hazekamp, Huitema, in ’t Veld, Jongerius, de Lange, Lenaers, Manders, Piri, Rafaela, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Strik, Tang, Tax, Van Sparrentak, Wolters

Stemde tegen de resolutie: Ruissen

Onthielden zich van stemming: Eppink, Rooken, Roos

Niet gestemd: Nagtegaal


Terug naar boven