r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Emily O'Reilly herkozen als Europese Ombudsman

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

Woensdag werd de Ierse Emily O'Reilly verkozen tot Europese Ombudsman voor de periode 2019-2024. O'Reilly kreeg de steun van 320 EP-leden tijdens een geheime plenaire stemming.

O'Reilly werd gekozen in drie stemrondes. Na een loopbaan als journaliste werd ze verkozen als de eerste vrouwelijk Ierse Ombudsman. In 2013 werd ze vervolgens verkozen als Europese Ombudsvrouw in 2013.

De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer door EU-instellingen, -organen, -instanties en -agentschappen. De onderzoeken kunnen door de Ombudsman op eigen initiatief worden ingesteld of op basis van klachten van EU-burgers. De waakhond kijkt ook proactief naar bredere kwesties, zoals transparantie van de EU-instellingen. In die context heeft heeft de Ombudsman recent het Nederlandse initiatief om de transparantie van wetgeving in de Raad van de EU te verbeteren verwelkomd.

Vier kandidaten, Giuseppe Fortunato (Italië), Julia Laffranque (Estland), Emily O’Reilly (Ierland) en Cecilia Wikström (Zweden) deden woensdag mee aan de twee stemronde. Nils Muižnieks (Letland) had zijn kandidatuur na de eerste ronde ingetrokken.

Bij de derde stemming moesten de leden een keuze maken tussen O'Reilly en Laffranque, de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de tweede rond, zoals voorgeschreven door het reglement van het Europees Parlement. In de derde en laatste ronden kreeg Julia Laffranque 280 stemmen, Emily O’Reilly 320.

Tijdens de openbare hoorzitting van de Commissie verzoekschriften op 3 december beloofde O'Reilly zich in te blijven zetten om van het EU-bestuur een rolmodel voor de hele EU te maken. Dit wil ze bereiken door burgers en burgerrechten als uitgangspunt te nemen en het huidige publieke imago van de EU als een afstandelijke, elitaire organisatie te verbeteren. "Wat de EU-administratie nodig heeft is een herstel van het vertrouwen. Ik ben van mening dat dit vertrouwen kan worden gewonnen door de verantwoordingsplicht en transparantie van de instellingen te vergroten. Pas wanneer zichtbaar is hoe een besluit wordt genomen, wordt duidelijk waarom een besluit is genomen en pas dan kan het vertrouwen groeien", zei ze op 3 december tegen de leden van het Europees Parlement.

Achtergrondinformatie

De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan, dat in 1995 is opgericht om de instellingen en agentschappen van de EU (met uitzondering van het Hof van Justitie) ter verantwoording te roepen en de beginselen van behoorlijk bestuur te bevorderen. De waakhond behandelt klachten van personen en rechtspersonen over wanbeheer in de EU-instellingen, maar kijkt ook proactief naar bredere kwesties, zoals transparantie en servicegericht gedrag.

De Ierse Emily O'Reilly werd in 2013 werd verkozen als de eerste vrouwelijke Europese Ombudsman. Haar voorgangers waren Jacob Söderman (1995-2003) en Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).


Delen

Terug naar boven