r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bedrijfsbelasting: EP-leden eisen antwoorden over belastingontduiking van grote bedrijven

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 december 2019.

Burgers verwachten EU-maatregelen om ervoor te zorgen dat multinationals eerlijke belastingen betalen op EU-grondgebied, zeggen EP-leden tijdens een plenair debat op 16 december.

De discussie was gericht op de internationale inspanningen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de regels rond bedrijfsbelasting te moderniseren in overeenstemming met de uitdagingen van globalisering en de digitale revolutie. EP-leden zullen er op woensdag 18 december over stemmen.

Belastingen moderniseren

Het is niet langer nodig om fabrieken te bouwen, werknemers aan te werven en goederen over grenzen te vervoeren om geld te verdienen in een land. Grote bedrijven maken immers méér en méér gebruik van digitale bedrijfsmodellen. Maar huidige regels maken bedrijven alleen belastingplichtig in het land waar ze fysiek aanwezig zijn.

Daarnaast hebben grote bedrijven vaak dochterondernemingen op veel plekken, en kunnen ze hun inkomsten registreren in gebieden met de laagste bedrijfsbelasting. Dit creëert op zijn beurt een drijfveer voor deze landen om voordeligere belastingvoorwaarden aan te bieden terwijl het belastinginkomsten ontneemt van andere landen.

De onderhandelingen van de OESO, die gevoerd worden met 135 landen, proberen het probleem op te lossen om bedrijven zonder fysieke aanwezigheid te belasten. Ze proberen ook een minimum belastingtarief te bepalen om schadelijke belastingconcurrentie te voorkomen.

Fiscale rechtvaardigheid

Tijdens het debat, zeiden EP-leden dat het een kwestie van eerlijkheid was om multinationals en digitale bedrijven te laten bijdragen. “Terwijl burgers, consumenten en kleinere bedrijven hun aandeel betalen met effectieve belastingtarieven van 40% of méér, doen veel grote multinationals dat niet”, zei de voorzitter van de economische commissie Irene Tinagli (S&D, Italië).

Mw. Tinagli wees erop dat onderzoek aantoont dat 40% van de opbrengsten van grote bedrijven naar belastingparadijzen worden doorgesluisd. “Het huidige internationale fiscale regime […] vergroot de ongelijkheden en legt de fiscale last bij minder mobiele belastingbetalers zoals werknemers en consumenten. Het is gewoon niet eerlijk.”

Luis Garicano (Renew Europe, Spanje) citeerde cijfers die aantonen dat Apple €4 miljoen aan bedrijfsbelasting betaalde in Spanje op een jaarlijks inkomen van €320 miljoen, terwijl Netflix maar €3.140 betaalde. “Hoe kunnen we onze welvaartstaten financieren wanneer zij die méér verdienen, niet bijdragen aan het behoud van de welvaartstaat?” vroeg hij. “We staan nu voor uitdagingen met een regelgeving van de 19e eeuw.”

Op zoek naar oplossingen op internationaal niveau

“Wanneer we het hebben over de digitale economie, kijken we naar internationale uitdagingen. We moeten daarom deze uitdagingen internationaal aankaarten”, benadrukte Markus Ferber (EVP, Duitsland). Hij wees erop dat de EU orde moet scheppen in haar eigen huishouden. “We moeten onze eigen problemen binnen de EU oplossen [..] we moeten een eind maken aan onze eigen belastingparadijzen,” zei hij.

Italiaanse EU-commissaris voor Begroting Paolo Gentiloni zei dat de EU hier een internationaal akkoord over wil bereiken, maar verzekerde EP-leden dat de Commissie klaar staat om op te treden. “Als er geen of een beperkt akkoord bereikt wordt tegen 2020, is het glashelder dat er sterke redenen blijven om actie te ondernemen op EU-niveau. En de Commissie zal op basis daarvan optreden.”

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191213STO69020


Terug naar boven