r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vooruitblik: 16-23 december 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 13 december 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema's en evenementen bij de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad.

Raad Landbouw en Visserij, 16 en 17 december 2019

De Raad moet overeenstemming bereiken over de vangstmogelijkheden voor 2020 in de Atlantische Oceaan en de Noordzee, en over een algemene oriëntatie over Oostzeekabeljauw. De ministers zullen ook van gedachten wisselen over het GLB-hervormingspakket.

Raad Milieu, 19 december 2019

De Raad zal conclusies aannemen over biodiversiteit en spreken over het EU-milieu- en klimaatbeleid in de nieuwe zittingsperiode.


Terug naar boven