r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Delphi Economic Forum

Kalender
datum 5 maart 2020 - 8 maart 2020
plaats Delphi, Griekenland
organisatie Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

SRB Chair Elke König to deliver a keynote speech and participate in a panel defining financial stability.


Inhoud

1.

Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat als een bank in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, zij efficiënt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reële economie tot een minimum beperkt blijven.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

2.

Meer over...

Terug naar boven