r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Buitengewone Europese Raad (art. 50), Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 december 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

De EU-27-leiders zullen spreken over de brexit en de voorbereidingen voor de onder­handelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK na de terugtrekking.


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven