r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering (verplaatst naar 18 december i.v.m. overlap plenaire agenda), Den Haag - verplaatst

Tweede Kamer Groen van Prinstererzaal
datum 17 december 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Groen van Prinstererzaal (GROZ) Toon locatie
zaal Groen van Prinstererzaal (GROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Verzoek Drawdown Europe Research Association, namens onderzoeksdirecteur en mede-oprichter Drawdown Europe, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over project Drawdown en klimaatoplossingen

 • Verzoek Sail to the COP om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over uitkomsten rapport 'Change course towards fair and sustainable travel for all'

 • Vertrouwelijke ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

  Te behandelen:

  30821-96 Brief regering d.d. 26 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVertrouwelijke ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

  30821-96 Vertrouwelijke ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

 • Vaststelling AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

  Te behandelen:

  30821-98 Brief regering d.d. 27 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatInformatie over de vaststelling van de AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

  30821-98 Vaststelling AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

 • Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  35292 Wetgeving d.d. 30 september 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  2019D38311 35292 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  2019D50464 35292, Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 december 2019)

  35292-1 Koninklijke boodschap

  35292-2 Voorstel van wet

  35292-3 Memorie van toelichting

  35292-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35292-5 Verslag

  35292-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35292-7 Nota van wijziging

  35292-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 4 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNota naar aanleiding van het verslag

  35292-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35292-7 Nota van wijziging d.d. 4 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatNota van wijziging

  35292-7 Nota van wijziging

 • Verwachtingen klimaatconferentie COP25 te Madrid

  Te behandelen:

  31793-192 Brief regering d.d. 29 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVerwachtingen klimaatconferentie COP25 te Madrid

  31793-192 Verwachtingen klimaatconferentie COP25 te Madrid

 • Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  31239-308 Brief regering d.d. 6 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVerloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019

  31239-308 Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019

 • Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019 (Kamerstuk 21501-33-783)

  Te behandelen:

  21501-33-789 Brief regering d.d. 27 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019

  21501-33-789 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019

 • Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief van Warffum Alert! over sluiting van de NAM-locatie bij Warffum

  Te behandelen:

  33529-704 Brief regering d.d. 9 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatUitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief van Warffum Alert! over sluiting van de NAM-locatie bij Warffum

  33529-704 Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief van Warffum Alert! over sluiting van de NAM-locatie bij Warffum

 • Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  31579-27 Brief regering d.d. 21 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatHandreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  31579-27 Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  Bijlage

  Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

 • Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het buitengewone congres van de Wereldpostunie (UPU) van september 2019

  Te behandelen:

  29502-175 Brief regering d.d. 26 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over de uitkomst van het buitengewone congres van de Wereldpostunie (UPU) van september 2019

  29502-175 Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het buitengewone congres van de Wereldpostunie (UPU) van september 2019

 • Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 (Kamerstuk 21501-30-468)

  Te behandelen:

  21501-30-469 Brief regering d.d. 27 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  21501-30-469 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Kabinetsinzet voor het realiseren van een gelijk speelveld op de Europese interne markt voor alle ondernemingen (level playing field instrument)

  Te behandelen:

  21501-30-470 Brief regering d.d. 2 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatKabinetsinzet voor het realiseren van een gelijk speelveld op de Europese interne markt voor alle ondernemingen (level playing field instrument)

  21501-30-470 Kabinetsinzet voor het realiseren van een gelijk speelveld op de Europese interne markt voor alle ondernemingen (level playing field instrument)

 • Werkprogramma 2020 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  29515-442 Brief regering d.d. 10 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatWerkprogramma 2020 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  29515-442 Werkprogramma 2020 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  Bijlage

  Werkprogramma 2020

 • Stand van zaken met betrekking tot de MKB-deals

  Te behandelen:

  2019Z25048 Brief regering d.d. 12 december 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatStand van zaken met betrekking tot de MKB-deals

  2019D51448 Stand van zaken met betrekking tot de MKB-deals

 • Akkoord over vervangende zekerheid voor versterkingsopgave Groningen

  Te behandelen:

  33529-700 Brief regering d.d. 26 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAkkoord over vervangende zekerheid voor versterkingsopgave Groningen

  33529-700 Akkoord over vervangende zekerheid voor versterkingsopgave Groningen

 • Rapport “Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers. Een onderzoek naar ervaren knelpunten en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk”

  Te behandelen:

  32637-390 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 27 november 2019 - L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en KlimaatOpenbaarmaking van het rapport “Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers. Een onderzoek naar ervaren knelpunten en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk”

  32637-390 Openbaarmaking van het rapport “Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers. Een onderzoek naar ervaren knelpunten en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk”

  Bijlage

  Rapport “Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers. Een onderzoek naar ervaren knelpunten en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk”

 • Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK

 • Stafnotitie planning Raden EZK - eerste semester 2020

 • Voorstel behandeling Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

 • Voorstel van de voorbereidingsgroep Klimaat en energie voor een onderzoek naar transitie van industrieclusters

 • Voorstel uitwerking werkbezoek aan Duitsland

 • Advies inzake de juridische positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Afbouw Gaswinning Groningenveld en stafnotitie inzake het budgetrecht van de Kamer

 • Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-XIII Begroting d.d. 26 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  2019D50121 35350 XIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-XIII-1 Voorstel van wet

  35350-XIII-2 Memorie van toelichting

 • Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid

  Te behandelen:

  32849-193 Brief regering d.d. 25 november 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid

  32849-193 Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid

 • Oordeel over de motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen (Kamerstuk 35300-XIII-49)

  Te behandelen:

  33529-699 Brief regering d.d. 26 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOordeel over de motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen

  33529-699 Oordeel over de motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen

 • Geestelijke verzorging in aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  33529-702 Brief regering d.d. 29 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGeestelijke verzorging in aardbevingsgebied Groningen

  33529-702 Geestelijke verzorging in aardbevingsgebied Groningen

 • Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites (Kamerstuk 35300-VI-85)

  Te behandelen:

  35300-VI-94 Brief regering d.d. 26 november 2019 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatReactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites

  35300-VI-94 Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites

 • Vertrouwelijke technische briefing over de totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  33529-703 Brief regering d.d. 2 december 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVertrouwelijke technische briefing over de totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

  33529-703 Vertrouwelijke technische briefing over de totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven