r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 13 januari 2020 19:00 - 20:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
zaal WIC200
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

19.00 - 20.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

19.00 - 19.20 uur

 • 3. 
  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 - C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

19.20 - 20.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

LIBE/9/00813

2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] - C9-0093/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.090v01-00

AM - PE644.917v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.866v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/00823

2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] - C9-0083/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.086v01-00

AM - PE644.912v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.924v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 6. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/00836

2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] - C9-0077/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.082v01-00

AM - PE644.902v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.864v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

LIBE/9/00852

2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] - C9-0069/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.085v01-00

AM - PE644.911v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.922v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 8. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/00783

2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] - C9-0092/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.084v01-00

AM - PE644.910v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.874v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 9. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

LIBE/9/00880

2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] - C9-0058/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.078v01-00

AM - PE644.908v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.834v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 10. 
  Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/00862

2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] - C9-0063/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.087v01-00

AM - PE644.913v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.879v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

LIBE/9/00834

2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] - C9-0078/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.088v01-00

AM - PE644.914v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.855v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 12. 
  Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/00785

2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] - C9-0091/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.080v01-00

AM - PE644.906v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.869v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 13. 
  Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/00865

2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] - C9-0064/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.083v01-00

AM - PE644.909v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.918v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 14. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

LIBE/9/01036

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.089v01-00

AM - PE644.915v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 15. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven