r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Asia-Europe Meeting Foreign Ministers’ Meeting, Madrid

Madrid, Het Palacio de Comunicaciones aan het Plaza de Cibeles.
datum 16 december 2019 16:32
plaats Madrid, Spanje
locatie Madrid, Spain (16h00-16h30) Toon locatie
zender EbS
aanwezigen S.A. (Stef) Blok, J. (Josep) Borrell Fontelles e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Voornaamste agendapunten

De 14e bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van Azië en Europa vindt plaats in Madrid, Spanje, op 15 en 16 december.

Het evenement brengt de ministers van Buitenlandse Zaken van Europese en Aziatische landen bijeen onder het thema "Azië en Europa: samen voor effectief multilateralisme".

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell.

De ministers van Buitenlandse Zaken zullen van gedachten wisselen over de vraag hoe de samenwerking op een groot aantal gebieden kan worden versterkt, met bijzondere aandacht voor de volgende centrale thema’s:

  • mondiale vraagstukken: de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN, klimaatverandering en zwerfvuil op zee
  • regionale vraagstukken en uitdagingen op het gebied van veiligheid: terrorisme, maritieme beveiliging en cyber- en informatie- en communicatietechnologie;
  • gendergelijkheid en empowerment:vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling
  • duurzame connectiviteit

Op 16 december wordt aan het einde van de bijeenkomst (rond 15.45 uur) een persconferentie gehouden.

De ASEM in cijfers

De ASEM-partners vertegenwoordigen:

  • 55% van de wereldhandel
  • 60% van de wereldbevolking
  • 75% van het mondiale toerisme

Meer cijfers over de ASEM zijn te vinden in dit verslag van Eurostat:

Over de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM)

De Ontmoeting Azië-Europa is een forum voor dialoog en samenwerking tussen Europa en Azië. De ASEM werd in 1996 opgericht en heeft tot doel de betrekkingen tussen beide continenten te versterken.

De ASEM brengt 53 partners bijeen, waaronder 51 Europese en Aziatische landen, de EU en het ASEAN-secretariaat.

De ASEM-top wordt om de 2 jaar beurtelings in Azië en Europa georganiseerd om de prioriteiten van het partnerschap vast te leggen. In de periode tussen de ASEM-toppen worden ministeriële bijeenkomsten georganiseerd, onder andere een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken.

Zie ook


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven