r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Central African Republic: Council establishes a civilian advisory mission

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 9 december 2019.

De Raad heeft een civiele GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA) ingesteld. De missie zal uiterlijk in het voorjaar van 2020 van start gaan. Een kernteam zal de nodige voorbereidingen treffen voor het initieel operationeel vermogen van de missie.

De missie zal de hervorming van de binnenlandse veiligheids­troepen ondersteunen, opdat de autoriteiten van de Centraal-Afrikaanse Republiek de veiligheids­situatie in het land kunnen verbeteren. EU-deskundigen zullen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de binnenlandse veiligheids­troepen, de politie en de gendarmerie ondersteunen, zodat deze in het hele land kunnen worden ingezet.

De missie zal gefaseerd, uitbreidbaar en modulair werken. De autoriteiten van de Centraal-Afrikaanse Republiek zullen op strategisch niveau advies krijgen, met als doel de duurzame transformatie van de binnenlandse veiligheids­troepen, waardoor deze coherent en verant­woordings­plichtig kunnen opereren en voor veiligheid kunnen zorgen, onder eigen nationale verantwoordelijkheid. Er zal nauw gecoördineerd worden met de militaire EU-opleidings­missie (EUTM RCA), de VN-missie MINUSCA en de internationale gemeenschap.

De missie wordt ingesteld conform het crisis­beheersings­concept (CMC) dat de Raad op 21 november 2019 goedkeurde en conform de latere operationele plannings­documenten. De Centraal-Afrikaanse Republiek is na Mali en Somalië het derde land dat tegelijk ondersteuning krijgt van een militaire en van een civiele GVDB-missie.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven