r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Symposium Grenzen, Groningen

Groningen, Martini Toren
wikimedia/Ra-smit
datum 18 december 2019 18:30 - 21:00
plaats Groningen
locatie Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19 Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Vervaagt de grens tussen talen als je een nieuwe taal aanleert? Dragen synthetische materialen bij aan een verbeterd 'natuurlijk' herstel van je lichaam? Hoe kunnen culturele barrières in militaire samenwerking over grenzen heen beslecht worden? En waar gaat de werkelijkheid over in fantasie in de beeldende kunst? Tijdens dit symposium bekijken wetenschappers en kunstenaars vanuit hun eigen discipline hoe grenzen vervagen of worden doorbroken.

N.B. Wegens omstandigheden zal dit symposium geen doorgang vinden.

In deze achtste aflevering van de reeks InterScience van De Jonge Akademie staan lezingen geprogrammeerd van een toegepast taalkundige, een bio-chemicus, een sociaal psycholoog en een visueel kunstenaar.

Programma

  • Merel Keijzer, hoogleraar Engelse taalkunde en Engels als tweede taal, Rijksuniversiteit Groningen - Taal kent geen grenzen: de wisselwerking tussen een eerste en tweede taal
  • Patricia Dankers, hoogleraar biomedische materialen, Technische Universiteit Eindhoven - Synthetische materialen, natuurlijk?
  • Susanne Täuber, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen - Grensoverschrijdend samenwerken in het leger
  • Mariëlle Gebben, visueel kunstenaar en fotograaf - De grens tussen werkelijkheid en fantasie

InterScience

De Jonge Akademie organiseert de serie publieksbijeenkomsten InterScience waarbij verschillende wetenschappers vanuit hun eigen vakgebied eenzelfde thema belichten. Vaak blijken er onverwachte raakvlakken te zijn die de onderlinge verbondenheid tussen verschillende disciplines benadrukken. Thema's die eerder in deze reeks aan de orde kwamen, zijn stress, tijd, water, conflict, oplossingen, energie, licht en perceptie.

Organisatie

Het symposium Grenzen wordt georganiseerd door De Jonge Akademie in samenwerking met de Young Academy Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven