r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vooruitblik: 9-22 december 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 6 december 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema's en evenementen bij de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 9 en 10 december 2019

De Raad zal debatteren over de toegang tot geneesmiddelen en over de toekomst van gendergelijkheid en gendermainstreaming in de EU. De Raad zal ook conclusies aannemen over inclusieve arbeidsmarkten.

Raad Buitenlandse Zaken, 9 december 2019

De Raad Buitenlandse Zaken zal een debat houden over actuele zaken en van gedachten wisselen over de betrekkingen tussen de EU en Afrika en over de bevordering en bescherming van de mensenrechten in de wereld.

Raad Algemene Zaken, 10 december 2019

De Raad zal vooral ingaan op de artikel 7-procedures en de voorbereidingen voor de Europese Raad van december. De ministers zullen ook het werkprogramma van de Commissie voor 2020 en de plannen voor de nieuwe zittingsperiode bespreken.

Europese Raad, 12 en 13 december 2019

De EU-leiders zullen onder meer de strategie inzake klimaatverandering en de langetermijnbegroting bespreken.

Raad Landbouw en Visserij, 16 en 17 december 2019

De Raad moet overeenstemming bereiken over de vangstmogelijkheden voor 2020 in de Atlantische Oceaan en de Noordzee, en over een algemene oriëntatie over Oostzeekabeljauw. De ministers zullen ook van gedachten wisselen over het GLB-hervormingspakket.

Raad Milieu, 19 december 2019

De Raad zal conclusies aannemen over biodiversiteit en spreken over het EU-milieu- en klimaatbeleid in de nieuwe zittingsperiode.


Terug naar boven