r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. maatregelen coronavirus), Den Haag - verplaatst

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 maart 2020 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

  Te behandelen:

  35406 Initiatiefwetgeving d.d. 6 maart 2020 - G. Wilders, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

  35406-1 Geleidende brief

  35406-2 Voorstel van wet

  35406-3 Memorie van toelichting

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  Te behandelen:

  33033-27 Brief regering d.d. 9 maart 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidInformatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  33033-27 Informatie of met de gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de e-screener Nederland nog voldoet aan verplichtingen van de EU Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

 • Reactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’

  Te behandelen:

  25424-523 Brief regering d.d. 9 maart 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’

  25424-523 Reactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’

 • Nadere informatie over een aantal onderwerpen zoals toegezegd tijdens het debat over bedreiging en stalking van 30 januari 2020

  Te behandelen:

  29279-578 Brief regering d.d. 11 maart 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidNadere informatie over een aantal onderwerpen zoals toegezegd tijdens het debat over bedreiging en stalking van 30 januari 2020

  29279-578 Nadere informatie over een aantal onderwerpen zoals toegezegd tijdens het debat over bedreiging en stalking van 30 januari 2020

 • Besluit op bezwaar over Wob-verzoek van het NRC Handelsblad inzake de asiel- en vertrekzaak van twee kinderen

  Te behandelen:

  19637-2588 Brief regering d.d. 6 maart 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidBesluit op bezwaar over Wob-verzoek van het NRC Handelsblad inzake de asiel- en vertrekzaak van twee kinderen

  19637-2588 Besluit op bezwaar over Wob-verzoek van het NRC Handelsblad inzake de asiel- en vertrekzaak van twee kinderen

 • Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

  Te behandelen:

  19637-2590 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidSamenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

  19637-2590 Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures

 • Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  19637-2589 Brief regering d.d. 10 maart 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidSchriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

  19637-2589 Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

  Te behandelen:

  19637-2591 Brief regering d.d. 11 maart 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

  19637-2591 Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland terug kunnen

 • Brievenlijst

 • Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  Te behandelen:

  2020Z05120 Brief regering d.d. 15 maart 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  2020D10640 Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven