r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2020 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

  Te behandelen:

  35170 Wetgeving d.d. 21 maart 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

  Besluit: Aangenomen op 4 februari 2020.

  2019D38825 35170, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 24 september 2019)

  2020D03864 Bijgewerkt t/m nr. 13 (Tweede nota van wijziging d.d. 31 januari 2020)

  2020D04705 35170, eindtekst

  35170-1 Koninklijke boodschap

  35170-2 Voorstel van wet

  35170-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Regioburgemeesters

  Advies Openbaar Ministerie

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies ATR

  Advies Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV)

  Advies Politie

  Advies politievakbonden

  35170-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35170-5 Verslag

  35170-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35170-7 Nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35170-13 Tweede nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35170-15 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen)

  35170-14 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAppreciatie van het amendement van het lid Van Raak over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar en het gewijzigd amendement van het lid Den Boer over een evaluatiebepaling

  Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

  35170-14 Appreciatie van het amendement van het lid Van Raak over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar en het gewijzigd amendement van het lid Den Boer over een evaluatiebepaling

 • Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  35390 Wetgeving d.d. 8 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020.

  2020D05268 35390 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  35390-1 Koninklijke boodschap

  35390-2 Voorstel van wet

  35390-3 Memorie van toelichting

  35390-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

  Te behandelen:

  28684-596 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidEvaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 2 april 2020.

  28684-596 Evaluatieonderzoek: ‘Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak’

  Bijlage

  Afspraak is afspraak? Evaluatie van de eenduidige landelijke afspraken rondom opsporing en vervolging van geweld tegen werknemers met een publieke taak

 • Aanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces Wilders

  Te behandelen:

  35300-VI-107 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces Wilders

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-VI-107 Aanbieding Wob-besluit van Openbaar Ministerie inzake het proces Wilders

  Bijlage

  Afschrift van het besluit

 • Afdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011

  Te behandelen:

  35300-VI-108 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAfdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-VI-108 Afdoening Wob-verzoek Openbaar Ministerie Volkskrant Wilders 2011

  Bijlage

  Afschrift van het besluit

 • Afdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011

  Te behandelen:

  35300-VI-109 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAfdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het proces tegen dhr. Wilders.

  35300-VI-109 Afdoening Wob-verzoek JenV Volkskrant Wilders 2011

  Bijlage

  Reactie op het Wob-verzoek van 19 september 2019

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Otterloo over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

  Te behandelen:

  28684-598 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Van Otterloo, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 5 februari 2020.

  28684-598 Reactie op het verzoek van het lid Van Otterloo, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 januari 2020, over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

 • Reactie op het interview met scheidend directeur van de Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs

  Te behandelen:

  29628-935 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het interview in de Volkskrant met scheidend directeur van de Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 20 februari 2020.

  29628-935 Reactie op het interview in de Volkskrant met scheidend directeur van de Politieacademie over verkorting van het politieonderwijs

 • Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'

  Te behandelen:

  35300-VI-110 Brief regering d.d. 6 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  35300-VI-110 Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken'

 • Gespreksverslag onderzoek Poch

  Te behandelen:

  35300-VI-112 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidGespreksverslag onderzoek Poch

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 19 maart 2020.

  35300-VI-112 Gespreksverslag onderzoek Poch

 • Aanpak van het pedohandboek

  Te behandelen:

  35300-VI-113 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAanpak van het pedohandboek

  Besluit: Betrokken bij het VAO zeden op 12 februari 2020.

  35300-VI-113 Aanpak van het pedohandboek

 • Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private network software van het bedrijf Pulse Secure

  Te behandelen:

  26643-666 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAnalyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private network (VPN) software van het bedrijf Pulse Secure

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  26643-666 Analyse van de gelopen risico’s door de kwetsbaarheden in de virtual private network (VPN) software van het bedrijf Pulse Secure

 • Stand van Zaken in het MH17-dossier

  Te behandelen:

  33997-150 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020)

  Besluit: Geagendeerd voor de technische briefing over MH17 op 13 februari 2020.

  33997-150 Stand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020)

 • Reactie op verzoek commissie over het aanhouden van een verslag van schriftelijk overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

  Te behandelen:

  26643-667 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerzoek aan de commissie over het aanhouden van een verslag van schriftelijk overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over Citrix-kwetsbaarheden. Algemeen overleg plannen in april 2020.

  26643-667 Verzoek aan de commissie over het aanhouden van een verslag van schriftelijk overleg over het overzicht op hoofdlijnen Citrix-kwetsbaarheden

 • Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  35300-IV-48 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidPeriodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van het algemeen overleg over rechtshandhaving op 24 maart 2020.

  35300-IV-48 Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

 • WODC rapport 'onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit'

  Te behandelen:

  29628-936 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit"

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 2 april 2020.

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding.

  29628-936 WODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit"

  Bijlage

  WODC rapport "onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit"

 • Beleidsreactie op rapporten 'Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis' en 'Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden'

  Te behandelen:

  24587-761 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBeleidsreactie op rapporten "Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis" en "Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden”

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  24587-761 Beleidsreactie op rapporten "Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis" en "Het effect van een alternatief detentieregime op gedrag en gezondheid van gedetineerden”

 • Reactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’ van FNV

  Te behandelen:

  24587-760 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’ van FNV

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  24587-760 Reactie op verzoek commissie om reactie op het rapport ‘Code Rood’ van FNV

 • Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  29279-574 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 maart 2020.

  29279-574 Reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

 • Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket

  Te behandelen:

  35263-20 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOordeel over de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie.

  35263-20 Oordeel over de motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket

 • Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

  Te behandelen:

  35300-VI-111 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingEvaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding.

  35300-VI-111 Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Bijlage

  Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

 • Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  19637-2577 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidInformatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse vertrouwenspersoon

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2577 Informatie omtrent de nareisdossiers van gezinsleden van de Turkse asielzoekers die mogelijk geraakt zijn door de arrestatie van de Turkse vertrouwenspersoon

 • Landgebonden asielbeleid voor Turkije

  Te behandelen:

  19637-2578 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandgebonden asielbeleid voor Turkije

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020 en op 12 maart 2020.

  19637-2578 Landgebonden asielbeleid voor Turkije

 • Reactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in een vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk'

  Te behandelen:

  19637-2579 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in een vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk'

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  19637-2579 Reactie op het rapport van Vluchtelingen Werk Nederland ‘Gevangen in een vastgelopen asielsysteem; gevolgen en verhalen uit de praktijk'

  Bijlage

  Afschrift brief over Rapport: Gevangen in een vastgelopen asielsysteem: gevolgen en verhalen uit de praktijk

 • Reactie op toezegging over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel

  Te behandelen:

  19637-2581 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 4 juli 2019, over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2581 Reactie op toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 4 juli 2019, over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel

 • Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Te behandelen:

  19637-2584 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidAfhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2584 Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Bijlage

  Afdoeningen

 • Extra opvangplekken voor asielzoekers

  Te behandelen:

  19637-2582 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidExtra opvangplekken voor asielzoekers

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2582 Extra opvangplekken voor asielzoekers

 • Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

  Te behandelen:

  19637-2583 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidExterne evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  19637-2583 Externe evaluatie totstandkoming Incidentenoverzicht in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

 • Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

  Te behandelen:

  29344-141 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidInformatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

  29344-141 Informatie over de stand van zaken met betrekking tot het Inspectieonderzoek “Uitzetting naar Bahrein”

 • Naar een veilige jaarwisseling

  Te behandelen:

  28684-597 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenNaar een veilige jaarwisseling

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat op 5 februari 2020 over het verloop van de jaarwisseling.

  28684-597 Naar een veilige jaarwisseling

 • Reactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese voorstellen

  Te behandelen:

  24077-459 Brief regering d.d. 5 februari 2020 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgReactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese voorstellen betreffende de aanbevelingen van de WHO aangaande cannabis en het toevoegen van nieuwe psychoactieve stoffen aan de internationale lijsten met verboden stoffen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 11 maart 2020 over de JBZ-Raad d.d. 12-13 maart 2020.

  24077-459 Reactie op verzoek commissie over reactie op twee Europese voorstellen betreffende de aanbevelingen van de WHO aangaande cannabis en het toevoegen van nieuwe psychoactieve stoffen aan de internationale lijsten met verboden stoffen

 • Voorstel opvolging motie Van Raak c.s.

 • Verzoek van het lid Van Dam over de digitalisering van de strafrechtketen

 • Verzoek rondetafelgesprek over opsporing naar aanleiding van halfjaarbericht politie najaar 2019

  Te behandelen:

  2020Z03428 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede KamerlidVerzoek rondetafelgesprek over opsporing naar aanleiding van halfjaarbericht politie najaar 2019

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Via e-mail zullen suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties worden en te bespreken onderwerpen worden geïnventariseerd. Het voorstel met de opzet zal tijdens de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Mogelijke samenloop plenaire agenda en commissieagenda in de week na het krokusreces

  Te behandelen:

  2020Z03437 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - M. van Nispen, Tweede KamerlidMogelijke samenloop plenaire agenda en commissieagenda in de week na het krokusreces

  Besluit: Het algemeen overleg over slachtofferbeleid op 5 maart 2020 zal worden uitgesteld.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven