r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 14:30 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Wet homologatie onderhands akkoord

  Te behandelen:

  35249 Wetgeving d.d. 5 juli 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingWijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

  2019D30227 35249 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

  2019D51083 35249, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 4 december 2019)

  35249-1 Koninklijke boodschap

  35249-2 Voorstel van wet

  35249-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies NOvA

  Advies FAAN

  Advies NVvR

  Advies Vakcentrales

  Advies EUMEDION

  Advies NVL

  Advies VNO-NCW en MKB-Nederland

  Advies INSOLAD

  Advies RvdR

  Advies NVvB

  35249-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35249-5 Verslag

  35249-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35249-7 Nota van wijziging

  35249-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 3 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35249-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35249-7 Nota van wijziging d.d. 3 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35249-7 Nota van wijziging

 • Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Te behandelen:

  35366 Wetgeving d.d. 18 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingWijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 februari 2020.

  2019D53474 35366 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  35366-1 Koninklijke boodschap

  35366-2 Voorstel van wet

  35366-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies NVvR

  Advies RvdR

  Advies VNO-NCW en MKB Nederland

  Advies OM

  Advies Amnesty International

  35366-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  Te behandelen:

  35367 Wetgeving d.d. 18 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingWijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 februari 2020.

  2019D53481 35367 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  35367-1 Koninklijke boodschap

  35367-2 Voorstel van wet

  35367-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Rvdr

  Advies Commissie Vennootschapsrecht

  Advies ATR

  35367-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 • Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  29279-552 Brief regering d.d. 2 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOnderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van het algemeen overleg over Rechtshandhaving.

  29279-552 Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Bijlage

  HET AANGIFTEPROCES OP BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA. TWEEDE VERVOLGONDERZOEK

 • Voortgang aanpak etnisch profileren

  Te behandelen:

  30950-183 Brief regering d.d. 12 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVoortgang aanpak etnisch profileren

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over politie op 19 december 2019.

  30950-183 Voortgang aanpak etnisch profileren

 • Advies van het Bureau ICT-Toetsing op het Programma Vernieuwend Registreren-Winkeldiefstal

  Te behandelen:

  29628-921 Brief regering d.d. 13 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAdvies van het Bureau ICT-Toetsing op het Programma Vernieuwend Registreren-Winkeldiefstal

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 20 februari 2020.

  29628-921 Advies van het Bureau ICT-Toetsing op het Programma Vernieuwend Registreren-Winkeldiefstal

  Bijlage

  Definitief BIT-advies Vernieuwend Registreren Winkeldiefstal

 • Afschrift tussentijdse reactie op aanbevelingen VN-comité tegen Foltering

  Te behandelen:

  33826-32 Brief regering d.d. 13 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAfschrift tussentijdse reactie op aanbevelingen VN-comité tegen Foltering

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33826-32 Afschrift tussentijdse reactie op aanbevelingen VN-comité tegen Foltering

  Bijlage

  Tussentijdse reactie op aanbevelingen VN-comité tegen Foltering

 • Reactie op bericht over neergeschoten advocaat

  Te behandelen:

  29279-557 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het bericht over een neergeschoten advocaat

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond.

  29279-557 Reactie op het bericht over een neergeschoten advocaat

 • Voortgang ZSM-rechtsbijstand en Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

  Te behandelen:

  29279-558 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVoortgang ZSM-rechtsbijstand en Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Aanpak plofkraken op geldautomaten

  Te behandelen:

  28684-591 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAanpak plofkraken op geldautomaten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 5 februari 2020.

  28684-591 Aanpak plofkraken op geldautomaten

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Boa’s krijgen middelen om zich te verdedigen’ uit de Volkskrant van 21 oktober jl.

  Te behandelen:

  29628-931 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie over het bericht ‘Boa’s krijgen middelen om zich te verdedigen’ uit de Volkskrant van 21 oktober jl.

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over boa's. Algemeen overleg plannen.

  29628-931 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Boa’s krijgen middelen om zich te verdedigen’ uit de Volkskrant van 21 oktober jl.

 • Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 inzake begroting Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  35300-VI-97 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBeleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019.

  35300-VI-97 Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

 • Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg DNA-onderzoek van 13 november 2019 om schriftelijk te reageren inzake bloedmonsters

  Te behandelen:

  31415-25 Brief regering d.d. 16 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidToezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg DNA-onderzoek van 13 november 2019 om schriftelijk te reageren inzake bloedmonsters

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

  31415-25 Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg DNA-onderzoek van 13 november 2019 om schriftelijk te reageren inzake bloedmonsters

 • Aanhouding van Ridouan T. voortvluchtige verdachte in een aantal belangrijke Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken

  Te behandelen:

  29911-263 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAanhouding van Ridouan T. voortvluchtige verdachte in een aantal belangrijke Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29911-263 Aanhouding van Ridouan T. voortvluchtige verdachte in een aantal belangrijke Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken

 • Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten

  Te behandelen:

  29628-920 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over politie op 19 december 2019.

  29628-920 Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten

 • Vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

  Te behandelen:

  34843-38 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVroegtijdige aanpak seksueel misbruik

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over zeden.

  34843-38 Vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

 • Protocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

  Te behandelen:

  31753-191 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidProtocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

  31753-191 Protocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

  Bijlage

  Protocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

 • Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 21 november 2019 inzake Pakistan

  Te behandelen:

  35300-VI-98 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidToezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 21 november 2019 inzake Pakistan

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-VI-98 Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 21 november 2019 inzake Pakistan

 • Afdoening toezegging inzake zaken betreffende de e-screener (Wet wapens en munitie)

  Te behandelen:

  33033-25 Brief regering d.d. 17 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAfdoening toezegging inzake zaken betreffende de e-screener (Wet wapens en munitie)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over politie op 20 februari 2020.

  33033-25 Afdoening toezegging inzake zaken betreffende de e-screener (Wet wapens en munitie)

 • Meldingsplicht voor het ‘ter hand nemen’ van het vuurwapen en uitvoering van moties

  Te behandelen:

  34641-24 Brief regering d.d. 18 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidMeldingsplicht voor het ‘ter hand nemen’ van het vuurwapen en uitvoering van moties

  Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 19 december 2019.

  34641-24 Meldingsplicht voor het ‘ter hand nemen’ van het vuurwapen en uitvoering van moties

 • Handreiking tussen politie en GGZ bij (gewelds) incidenten bij behandelsituaties

  Te behandelen:

  29628-932 Brief regering d.d. 18 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidHandreiking tussen politie en GGZ bij (gewelds) incidenten bij behandelsituaties

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over politie op 19 december 2019.

  29628-932 Handreiking tussen politie en GGZ bij (gewelds) incidenten bij behandelsituaties

  Bijlage

  (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties. Handreiking tot samenwerking tussen GGZ en Politie

 • Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  24077-458 Brief regering d.d. 18 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidExperiment gesloten coffeeshopketen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  24077-458 Experiment gesloten coffeeshopketen

 • Ambtshalve verstrekte informatie over onherroepelijke strafvonnissen aan verdragslanden bij het Europese Rechtshulpverdrag

  Te behandelen:

  29279-559 Brief regering d.d. 18 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidAmbtshalve verstrekte informatie over onherroepelijke strafvonnissen aan verdragslanden bij het Europese Rechtshulpverdrag

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

  Te behandelen:

  31477-49 Brief regering d.d. 18 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over financieel-economische criminaliteit. Algemeen overleg plannen.

  31477-49 Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45)

 • Benoeming ombudsfunctionaris politie

  Te behandelen:

  29628-933 Brief regering d.d. 20 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBenoeming ombudsfunctionaris politie

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over politie op 19 december 2019.

  29628-933 Benoeming ombudsfunctionaris politie

  Bijlage

  Afschrift brief inzake benoeming ombudsfunctionaris

 • Overdracht van het beheer van de meldkamers per 1 januari 2020

  Te behandelen:

  35065-10 Brief regering d.d. 20 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOverdracht van het beheer van de meldkamers per 1 januari 2020

  Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over de Wijzigingswet meldkamers op 27 januari 2020.

  35065-10 Overdracht van het beheer van de meldkamers per 1 januari 2020

 • Uitstel toezending advies Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  34340-17 Brief regering d.d. 20 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitstel toezending advies Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nader aangekondigd advies afwachten.

  34340-17 Uitstel toezending advies Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

 • Stand van zaken rondom het modelprotocol binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  29911-269 Brief regering d.d. 7 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van zaken rondom het modelprotocol binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning.

  29911-269 Stand van zaken rondom het modelprotocol binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning

 • Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp Nederland - Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  35300-VI-101 Brief regering d.d. 10 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidStand van zaken met betrekking tot het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp Nederland - Verenigde Arabische Emiraten

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-VI-101 Stand van zaken met betrekking tot het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp Nederland - Verenigde Arabische Emiraten

 • Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35300-VI-100 Brief regering d.d. 10 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op verzoek commissie inzake jaarplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Besluit: Betrekken bij de kennisagenda van de commissie.

  35300-VI-100 Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Bijlage

  Jaarplanning Justitie en Veiligheid 2020

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

  Te behandelen:

  29754-537 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 november 2019, over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.

  29754-537 Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 november 2019, over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

 • Wob besluit met betrekking tot documenten omtrent het lekken van vertrouwelijke informatie en/of schendingen van de geheimhoudingsplicht in relatie tot de WODC-affaire en in andere zaken

  Te behandelen:

  28844-195 Brief regering d.d. 15 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidWob-besluit met betrekking tot documenten omtrent het lekken van vertrouwelijke informatie en/of schendingen van de geheimhoudingsplicht in relatie tot de WODC-affaire en in andere zaken

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  28844-195 Wob-besluit met betrekking tot documenten omtrent het lekken van vertrouwelijke informatie en/of schendingen van de geheimhoudingsplicht in relatie tot de WODC-affaire en in andere zaken

 • Overbrenging Johan van Laarhoven

  Te behandelen:

  30010-47 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidOverbrenging Johan van Laarhoven

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  30010-47 Overbrenging Johan van Laarhoven

 • Beleidsreactie op het WODC-onderzoek "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

  Te behandelen:

  28684-593 Brief regering d.d. 16 januari 2020 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBeleidsreactie op het onderzoeksrapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding op 5 februari 2020.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid. Algemeen overleg plannen na de dag van het slachtoffer.

  28684-593 Beleidsreactie op het onderzoeksrapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

  Bijlage

  Rapport "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

 • Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Te behandelen:

  32761-154 Brief regering d.d. 9 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingEvaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties ten behoeve van het algemeen overleg over Rechtshandhaving.

  32761-154 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Bijlage

  Rapport Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

 • Onderzoeksrapport Commissie 'Telefonie voor Justitiabelen'

  Te behandelen:

  24587-756 Brief regering d.d. 13 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOnderzoeksrapport Commissie "Telefonie voor Justitiabelen" (TvJ)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  24587-756 Onderzoeksrapport Commissie "Telefonie voor Justitiabelen" (TvJ)

  Bijlage

  Rapport van de Commissie Telefonie Voor Justitiabelen

 • Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting preventieve maatregelen en de beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  33199-33 Brief regering d.d. 16 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting preventieve maatregelen en de beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33199-33 Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting preventieve maatregelen en de beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Beschermen privacy van slachtoffers

  Te behandelen:

  33552-61 Brief regering d.d. 17 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBeschermen privacy van slachtoffers

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over slachtofferbeleid.

  33552-61 Beschermen privacy van slachtoffers

 • Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek 'Blockchain en het recht'

  Te behandelen:

  26643-653 Brief regering d.d. 17 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingKabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over digitalisering.

  26643-653 Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"

  Bijlage

  Wat is een blockchain?

 • Stand van zaken moties over wet straffen en beschermen

  Te behandelen:

  35122-37 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingStand van zaken moties over wet straffen en beschermen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  35122-37 Stand van zaken moties over wet straffen en beschermen

 • Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een tbs'er is opgepakt om vuurwapenhandel

  Te behandelen:

  29452-234 Brief regering d.d. 20 december 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op verzoek commissie over het bericht dat een tbs'er is opgepakt om vuurwapenhandel

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  29452-234 Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een tbs'er is opgepakt om vuurwapenhandel

  Bijlage

  Validatie FPA Heiloo

 • Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Te behandelen:

  29279-560 Brief regering d.d. 8 januari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBeleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over geschilbeslechting en herstelrecht op 30 januari 2020.

  29279-560 Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Bijlage

  Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

 • Maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

  Te behandelen:

  31110-20 Brief regering d.d. 13 januari 2020 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingMaatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over gevangeniswezen/tbs op 6 februari 2020.

  31110-20 Maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

  Bijlage

  Effectiviteit van de ISD-maatregel

 • Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers

  Te behandelen:

  19637-2548 Brief regering d.d. 13 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidNieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de interne evaluatie van het incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) op 29 januari 2020.

  19637-2548 Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers

  Bijlage

  Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers

 • Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Te behandelen:

  19637-2567 Brief regering d.d. 13 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidFeitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over een nieuwe migratiecrisis.

  19637-2567 Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Bijlage

  Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

 • Rapport Inspectie Jenv over uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  29344-138 Brief regering d.d. 13 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidRapport Inspectie Jenv over uitzetting naar Bahrein

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29344-138 Rapport Inspectie Jenv over uitzetting naar Bahrein

 • Willekeur bij de kwalificatie van veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  19637-2566 Brief regering d.d. 16 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidWillekeur bij de kwalificatie van veilige landen van herkomst

  Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 januari 2020 over de Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

  19637-2566 Willekeur bij de kwalificatie van veilige landen van herkomst

 • Maatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs

  Te behandelen:

  19637-2563 Brief regering d.d. 16 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidMaatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  19637-2563 Maatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs

  Bijlage

  Tweede beoordeling Moldavië

 • Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken

  Te behandelen:

  19637-2573 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (Kamerstuk 35300-X-45)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  19637-2573 Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (Kamerstuk 35300-X-45)

 • Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  19637-2565 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandenbeleid Libië

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  19637-2565 Landenbeleid Libië

 • Landenbeleid Sudan

  Te behandelen:

  19637-2564 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidLandenbeleid Sudan

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  19637-2564 Landenbeleid Sudan

 • Evaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie en overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  19637-2572 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidEvaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) en overlastgevende vreemdelingen

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  19637-2572 Evaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) en overlastgevende vreemdelingen

  Bijlage

  Asielzoekers in het gareel? Plan-, proces en effectevaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties

 • Vertrouwelijke ter inzage legging van de brief en de zienswijze Inspectie JenV over het onderzoek naar de uitgezette asielzoeker uit Bahrein

  Te behandelen:

  29344-139 Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht ‘IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af’

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29344-139 Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht ‘IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af’

 • Reactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  31753-192 Brief regering d.d. 19 december 2019 - A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en VeiligheidReactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 13 februari 2020.

  31753-192 Reactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

 • Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

  Te behandelen:

  28684-592 Brief regering d.d. 18 december 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenVuurwerk tijdens de jaarwisseling

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het verloop van de jaarwisseling.

  28684-592 Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • Afschrift van het koninklijk besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  34700-70 Brief regering d.d. 10 januari 2020 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene ZakenAfschrift van het koninklijk besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34700-70 Afschrift van het koninklijk besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Bijlage

  Besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

 • Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 2 en 3 december 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  32317-581 Brief regering d.d. 20 december 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidVerslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 2 en 3 december 2019 te Brussel

  Besluit: Geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 21 januari 2020 over de Informele JBZ-Raad in Kroatië op 23-24 januari 2020 en voor het algemeen overleg op 22 januari 2020 over de Informele JBZ-Raad in Kroatië op 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

  32317-581 Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 2 en 3 december 2019 te Brussel

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020

  Te behandelen:

  2019Z24853 Lijst met EU-voorstellen d.d. 11 december 2019 - A.E.A.J. Hessing-Puts, griffierLijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020

  Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op 'Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971' en op 'Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971'.

  2020D01188 Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020

  2020D02072 Aan bewindspersoon - Verzoek kabinetsreactie op twee Europese voorstellen

 • Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  2019Z24848 Brief commissie d.d. 11 december 2019 - H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese ZakenKennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Besluit: Ter informatie.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  2019Z25901 Brief commissie d.d. 19 december 2019 - A.H.M. Weeber, griffierVerzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Besluit: Per e-mail zal worden geïnventariseerd welke onderwerpen ten behoeve van het V100-project aan de commissie Financiën ter besluitvorming zullen worden voorgelegd.

  2019D53129 Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

 • Ongeplande algemeen overleggen

 • Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar inzetbaarheid van politie d.d. 18 februari 2020

 • Verzoek brief over Achmea

  Te behandelen:

  2020Z00437 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 15 januari 2020 - M. van Nispen, Tweede KamerlidVerzoek brief over Achmea

  Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voor het algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand een reactie te doen toekomen op het bericht 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp' (NRC.nl, 13 januari 2020) en de schriftelijke vragen over de pilot met rechtsbijstandverlening door Achmea (2019Z26163) voorafgaand aan dat algemeen overleg te beantwoorden.

  2020D00935 Verzoek brief over Achmea

  2020D02113 Aan bewindspersoon - Verzoek brief en beantwoording vragen inzake gesubsidieerde rechtsbijstand

 • Verzoek plannen algemeen overleg over politie elke zes weken

  Te behandelen:

  2020Z00959 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede KamerlidVerzoek plannen van algemeen overleg over politie om de 6 weken

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Tot aan het zomerreces 2020 zal in de commissieagenda elke zes weken een algemeen overleg over politie worden ingepland.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek externe deskundigheid inzake de digitalisering van de strafrechtketen

  Te behandelen:

  2020Z00961 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede KamerlidVerzoek externe deskundigheid ten behoeve van de digitalisering van de strafrechtketen

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het lid Van Dam zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een voorstel voorbereiden.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake tolken en vertalers

  Te behandelen:

  2020Z00963 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 - M. van Nispen, Tweede KamerlidVerzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake tolken en vertalers

  Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht op korte termijn in gesprek te gaan met het Actiecomité tolken en vertalers en de Kamer verslag te doen van dat gesprek, ten behoeve van het algemeen overleg over tolken en vertalers dat zal worden gepland voor het krokusreces 2020.

  2020D02122 Aan bewindspersoon - Verzoek in gesprek te gaan met het Actiecomité tolken en vertalers en de Kamer daarvan verslag te doen

 • Brievenlijst

 • Kennisagenda J&V 2020

 • Verzoek inzake rondetafelgesprek verbod consumentenvuurwerk

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven