r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-akkoord over wet duurzaam investeren

vrijdag 6 december 2019, 8:35
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over een Europees systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn. De EU-lidstaten en het Europees Parlement werden het donderdag eens over zo’n classificatiesysteem voor financiële producten. Investeringen in kernenergie, gas en kolen mogen over twee jaar niet als duurzaam worden aangemerkt, aldus Bas Eickhout (GroenLinks), die onderhandelde namens het parlement.

De wet moet het vertrouwen in duurzame investeringen vergroten, om zo meer privékapitaal aan te trekken voor de omslag naar een groene economie. Investeerders kunnen aan de hand van de lijst bijvoorbeeld zien of een belegging bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De regeling moet ook het 'groenwassen' beperken van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk worden voorgespiegeld. Financiële instellingen moeten straks kunnen aantonen in hoeverre een belegging duurzaam is.

Eickhout is tevreden dat de EU "met deze definities wereldwijd de standaard voor duurzaam investeren zet. Ondanks hevige lobby vanuit het bedrijfsleven staan in dit akkoord ambitieuze criteria voor duurzame investeringen."

Het duurzaamheidskeurmerk wordt ook afgemeten aan sociale normen. "Een duurzame belegging mag bijvoorbeeld niet kinderarbeid stimuleren of werknemersrechten ondermijnen via precaire arbeidscontracten. Investeringen in Deliveroo en Uber zijn niet duurzaam", zegt Paul Tang (PvdA), die namens de Europese sociaaldemocraten aan tafel zat. "Het is tijd dat banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen bijdragen aan onze samenleving. Winst en planeet gaan hand-in-hand."

Het Wereldnatuurfonds spreekt in een reactie van "een stap naar een schoner financieel systeem in Europa". Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd en op technisch niveau uitgewerkt.

Delen

Terug naar boven