r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 december 2019 13:00 - 13:45
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Brievenlijst

 • Verzoek, namens boerinnen in Nederland, tot aanbieding petitie m.b.t. gezinssituatie op agrarische bedrijven

 • Derde nota van wijziging Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  35083-14 Nota van wijziging d.d. 27 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitDerde nota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35083-14 Derde nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35083 Wetgeving d.d. 14 november 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRegels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Besluit: Verzoeken de plenaire behandeling van de Plantgezondheidswet spoedig in te plannen.

  2018D54607 35083 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  2019D16392 35083, bijgewerkt t/m nr. 14 (Derde NvW d.d. 28 november 2019)

  2019D17555 Verzoek om een aanvullende NVWA-uitvoeringstoets van de Plantgezondheidswet

  35083-1 Koninklijke boodschap

  35083-2 Voorstel van wet

  35083-3 Memorie van toelichting

  35083-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35083-5 Verslag

  35083-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35083-8 Nota van wijziging

  35083-11 Tweede nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35083-14 Derde nota van wijziging

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Redenen voor het niet toezenden van een nota van wijziging inzake wijziging van de Meststoffenwet

  Te behandelen:

  35233-6 Brief regering d.d. 26 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRedenen voor het niet toezenden van een nota van wijziging inzake wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35233-6 Redenen voor het niet toezenden van een nota van wijziging inzake wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  35233 Wetgeving d.d. 27 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Besluit: Ter informatie.

  2019D28266 35233 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  2019D28268 35233 Nader rapport inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  2019D50285 35233, eindtekst

  35233-1 Koninklijke boodschap

  35233-2 Voorstel van wet

  35233-3 Memorie van toelichting

  35233-5 Verslag

  35233-7 Nota naar aanleiding van het verslag

 • Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 (Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-XIV Begroting d.d. 26 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 5 december 2019.

  2019D50172 35350 XIV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-XIV-1 Voorstel van wet

  35350-XIV-2 Memorie van toelichting

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

  Te behandelen:

  35333-7 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 2 december 2019 - A. Kops, Tweede KamerlidNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrokken bij de verder behandeling van het wetsvoorstel.

  De Kamer heeft op 5 december jl. reeds over dit wetsvoorstel gestemd.

  35333-7 Nota naar aanleiding van het verslag

  35333 Initiatiefwetgeving d.d. 11 november 2019 - A. Kops, Tweede KamerlidVoorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

  Besluit: Ter informatie.

  2019D47633 35333, bijgewerkt t/m nr. 5(NvW d.d. 22 november 2019)

  35333-1 Geleidende brief

  35333-2 Voorstel van wet

  35333-3 Memorie van toelichting

  35333-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

  35333-5 Nota van wijziging inzake

  35333-6 Verslag

  35333-7 Nota naar aanleiding van het verslag

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Te behandelen:

  35347-34 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 2 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  De Kamer heeft op 5 december jl. reeds over dit wetsvoorstel gestemd.

  35347-34 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35347-35 Nota van wijziging d.d. 2 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNota van wijziging

  Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35347-35 Nota van wijziging

  35347 Wetgeving d.d. 25 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitRegels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Besluit: Ter informatie.

  2019D48109 35347 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  2019D50000 35347, bijgewerkt t/m nr.35 (NvW d.d. 5 december 2019)

  2019D50287 35347, eindtekst

  35347-1 Koninklijke boodschap

  35347-2 Voorstel van wet

  35347-3 Memorie van toelichting

  35347-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35347-5 Verslag

  35347-34 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35347-35 Nota van wijziging

 • Voortgang herziening LNV-begroting

  Te behandelen:

  35300-XIV-10 Brief regering d.d. 8 oktober 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgang herziening LNV-begroting

  Besluit: De minister van LNV een brief sturen waarin de commissie uitspreekt dat belang wordt gehecht aan het budgetrecht van de Kamer alsmede verzoeken een voorstel te sturen voor een nadere opsplitsing van begrotingsartikel 11.

  Besluit: De minister van LNV verzoeken de Kamer te informeren wanneer het nieuwe raamwerk en bijbehorende indicatoren gereed zijn en zodra deze gereed zijn - ruim voorafgaand aan de begroting van 2021 - toe te zenden aan de Kamer, zodat de commissie deze separaat kan beoordelen.

  35300-XIV-10 Voortgang herziening LNV-begroting

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019

  Te behandelen:

  21501-32-1209 Brief regering d.d. 18 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitAntwoorden op de resterende vragen over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  21501-32-1209 Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019

 • Voortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en update waterkwaliteit derogatiebedrijven

  Te behandelen:

  33037-366 Brief regering d.d. 15 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVoortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en update waterkwaliteit derogatiebedrijven

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.

  Besluit: De staf verzoeken een notitie op te stellen met een overzicht van de reeds ontvangen en nog te verwachten stukken voor de agenda van het algemeen overleg Mestbeleid inclusief een voorstel voor data om het AO in te plannen.

  33037-366 Voortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en update waterkwaliteit derogatiebedrijven

  Bijlage

  Voortgangsrapportage Handhaving en Uitvoering Mestbeleid

  Update van trends in nitraatconcentratie op derogatie bedrijven in Nederland

 • Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel

  Te behandelen:

  2019Z22839 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerzoek tot uitstel van het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel

  Besluit: Het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel inplannen op 6 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur.

  2019D47360 Verzoek tot uitstel van het Algemeen Overleg Landbouw, klimaat en voedsel

 • Evaluatierapport Garantstelling Landbouw 2010-2016

  Te behandelen:

  35300-XIV-63 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitEvaluatierapport Garantstelling Landbouw 2010-2016

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel op 6 februari 2020.

  35300-XIV-63 Evaluatierapport Garantstelling Landbouw 2010-2016

  Bijlage

  Beleidsevaluatie Garantstelling Landbouw. Eindrapport

 • Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

  Te behandelen:

  35300-XIV-62 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitResultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-XIV-62 Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

 • Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  33835-131 Brief regering d.d. 21 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitTussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg NVWA.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 15 januari 2020 om 12.00 uur.

  33835-131 Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

 • Uitstel beantwoording commissievragen over het rapport van de Taskforce verdienvermogen

  Te behandelen:

  32670-195 Brief regering d.d. 28 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitUitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de taskforce verdienvermogen (Kamerstuk 32670-168)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32670-195 Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de taskforce verdienvermogen (Kamerstuk 32670-168)

 • Instelling en samenstelling van het Adviescollege meten en berekenen stikstof

  Te behandelen:

  35334-21 Brief regering d.d. 2 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitInstelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 12 december 2019.

  35334-21 Instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

 • Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Details

  Debatten

  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)

  Dertigledendebatten

  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (aangevraagd door het lid Futselaar) op 26 november 2019 (minister LNV)
 • Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing van het PBL over het rapport ‘Zorg voor het landschap, naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid’ op 23 januari 2020

  Details

  Besluit: De technische briefing vindt doorgang, aangezien voldoende leden zich hebben aangemeld.

  Noot: De leden Weverling (VVD) Von Martels (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld.

 • Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming 5 en 6 december 2019

  Te behandelen:

  27858-493 Brief regering d.d. 3 december 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStanding Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming 5 en 6 december 2019

  Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen op 5 december 2019.

  27858-493 Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming 5 en 6 december 2019

 • Stafnotitie - Derogatie Nitraatrichtlijn

 • Stafnotitie - Spoedwet aanpak stikstof

 • Stafnotitie - Groslijst met voorstellen voor de kennisagenda LNV 2020

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven