r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belang en veiligheidsrisico’s van 5G-technologie - Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over het belang van 5G voor de Europese economie en de noodzaak om de veiligheidsrisico's in verband met 5G te beperken.

In de conclusies wordt benadrukt dat 5G-netwerken deel zullen uitmaken van cruciale infrastructuur voor het behoud van vitale maatschappelijke en economische functies.

In de conclusies wordt ook steun uitgesproken voor de bevindingen van de Europese 5G-risicobeoordeling die in oktober is gepubliceerd door de coördinatiegroep van de lidstaten inzake netwerk- en informatiebeveiliging.

De beveiliging van 5G-netwerken moet alomvattend en op basis van risico's worden aangepakt. Het is een continu proces, dat begint met de selectie van de verkopers en de productie van de netwerkonderdelen en doorloopt zolang de netwerken in gebruik worden genomen.

Bij het opstellen van het risicoprofiel van een leverancier moet ook rekening worden gehouden met niet-technische factoren, en onderdelen die van cruciaal belang zijn voor de nationale veiligheid mogen alleen van betrouwbare partijen komen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven