r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 11.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 november 2019 PV - PE644.768v01-00

 18 november 2019 PV - PE644.773v01-00

 4-5 december 2019 PV - PE644.947v02-00

 • 4. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Marija Vučković, minister van Landbouw, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op het gebied van landbouw

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

AGRI/9/01824

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Mairead McGuinness (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 6. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

AGRI/9/01633

2019/2131(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Isabel Carvalhais (S&D)

PA - PE643.188v01-00

AM - PE644.893v01-00

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

AM - PE645.100v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Attila Ara-Kovács (S&D)

PA - PE642.906v01-00

AM - PE644.887v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Presentatie door de Europese Commissie (DG AGRI) van de gedelegeerde handeling betreffende het flexibiliteitspakket voor programma’s voor de afzetbevordering van wijn

* * *

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 10. 
  Presentatie door de Europese Commissie (DG SANTE) van gedelegeerde handelingen ter aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat diergezondheid betreft
 • 11. 
  Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG SANTE) over Afrikaanse varkenspest
 • 12. 
  Presentatie van het verslag over het werkbezoek van AGRI aan Frankrijk, 28-30 oktober 2019
 • 13. 
  Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

AGRI/9/01803

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 - C9-0162/2019

 

Rapporteur:

 

Elsi Katainen (Renew)

 

Bevoegd:

 

AGRI

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG -

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE644.725v03-00

 

CONT -

Besluit: geen advies

 
 

ENVI -

Besluit: geen advies

 
 

REGI -

Herbert Dorfmann (PPE)

 

 Gedachtewisseling

 • 14. 
  De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

AGRI/9/01959

2019/2157(INI)

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

 

Bevoegd:

 

AGRI*

   

Adviezen:

 

ENVI* -

Jessica Polfjärd (PPE)

 
 

ITRE -

Mauri Pekkarinen (Renew)

 

 Gedachtewisseling

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven