r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Deze week in het Parlement: biodiversiteit, bestuivers, hoorzittingen ombudsman

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 2 december 2019.

EP-leden stemmen over een EU-stappenplan om bijensterfte tegen te gaan, ambitieuzere doelstellingen voor biodiversiteit en ondervragen ze de kandidaten voor de post van ombudsman.

Op maandag is Parlementsvoorzitter David Sassoli in Madrid voor de opening van COP 25, de jaarlijkse klimaatconferentie van de VN. Tijdens de plenaire zitting vorige week, hebben EP-leden een klimaatnoodtoestand uitgeroepen en willen ze meer ambitie zien om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken.

Vóórdat de COP 15 VN Conventie rond Biodiversiteit volgend jaar in China plaatsvindt, zal de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) op dinsdag stemmen over een resolutie rond biodiversiteit die aandringt op een eigen EU-strategie en concrete doelstellingen die wereldwijd bindend zijn.

Bijen en andere bestuivers zijn essentieel voor ecologische systemen. De ENVI Commissie zal dinsdag over een resolutie stemmen voor een EU-stappenplan om de afname van bijenpopulaties tegen te gaan en om de aandacht hiervoor te verhogen bij de bevolking.

Dinsdag zal de Commissie Verzoekschriften (PETI) hoorzittingen houden met vijf kandidaten voor de EU-ombudsman positie. De vijf kandidaten zijn Giuseppe Fortunato (IT), Julia Laffranque (ET), Nils Muižnieks (LV), Cecilia Wikström (SV) en de huidige ombudsman Emily O’Reilly (IE).

Tijdens haar eerste publieke optreden als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), woont Christine Lagarde op maandag de regelmatige monetaire dialoog bij van de Commissie Economische en monetaire zaken (ECON). Het monetaire beleid van de ECB en het besluitvormingsproces rond het vaststellen van de tarieven staan op de agenda.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191129STO67755


Terug naar boven