r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Recorddraagvlak voor de euro bij de Europeanen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

Meer dan drie op de vier burgers denken dat de eenheidsmunt goed is voor de Europese Unie, zo blijkt uit de laatste Eurobarometer-resultaten. Dit is het grootste draagvlak sinds het begin van de enquêtes in 2002.

Volgens de resultaten van de laatste Eurobarometer-enquête over de eurozone vindt 76% van de respondenten de eenheidsmunt een goede zaak voor de EU. Dit is het grootste draagvlak sinds de invoering van de euromunten en -biljetten in 2002 en een stijging van 2 procentpunten sinds het recordniveau van vorig jaar. Ook denkt een meerderheid van 65% van de burgers in de eurozone dat de euro gunstig is voor hun eigen land: ook dit is het hoogste percentage ooit gemeten. De gemeenschappelijke munt wordt gedragen door een meerderheid van de burgers in alle 19 eurostaten.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: “Bijna 28 jaar nadat ik mijn naam onder het Verdrag van Maastricht heb gezet, blijf ik ervan overtuigd dat dit de belangrijkste handtekening was die ik ooit heb geplaatst. De euro - nu twintig jaar jong - is een symbool geworden van eenheid, soevereiniteit en stabiliteit. We hebben de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om de bladzijde van de Europese crisis om te slaan, ervoor te zorgen dat de voordelen van banen, groei en investeringen alle Europeanen bereiken en de Economische en Monetaire Unie van Europa sterker dan ooit te maken. Aangezien de euro en ik de enige overlevenden van het Verdrag van Maastricht zijn, ben ik blij met dit grootste draagvlak ooit voor onze eenheidsmunt tijdens mijn laatste dagen als voorzitter van de Europese Commissie. De euro is een levenslange strijd geweest en is een van de beste troeven van Europa voor de toekomst. Laten wij ervoor zorgen dat de euro onze burgers welvaart en bescherming blijft bieden".

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor Euro en Sociale Dialoog, ook belast met Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, verklaarde: "De euro is vandaag sterker dan ooit en brengt tal van voordelen voor mensen, bedrijven en landen met zich mee doordat 19 verschillende valuta's worden vervangen door één valuta. Het is geen toeval dat de euro door de Europeanen breed wordt gedragen. Dit recorddraagvlak geeft ons een duidelijk mandaat om te werken aan de verdere versteviging van onze Economische en Monetaire Unie en de versterking van de internationale rol van de euro."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, verklaarde: “De integriteit van de eenheidsmunt staat al lang niet meer ter discussie. De euro is een van de grootste Europese succesverhalen en heeft zowel Europese burgers, bedrijven als overheden tastbare voordelen opgeleverd. Wij hebben onze Economische en Monetaire Unie sinds de crisis en sinds het aantreden van deze Commissie versterkt, maar het werk zit er nog niet op. Aan de toekomst van de euro wordt nog steeds geschreven. We moeten ervoor zorgen dat dit draagvlak blijft groeien en dat de voordelen van de euro gelijker onder al onze burgers worden verdeeld."

De euro maakt het gemakkelijk

De euro, nog steeds een jonge munt, is dit jaar net 20 geworden. Toch zien de Europeanen duidelijk de zeer praktische voordelen die hij in hun dagelijks leven heeft gebracht. Vier vijfde van de respondenten is het ermee eens dat de euro het gemakkelijker heeft gemaakt om over de grenzen heen zaken te doen, prijzen te vergelijken en in andere landen te winkelen, ook online. Een absolute meerderheid in de eurozone vindt ook dat de euro het reizen gemakkelijker en goedkoper heeft gemaakt.

De euro is meer dan alleen de munten en biljetten in onze portemonnee: hij staat symbool voor de eenheid en mondiale kracht van Europa. Vandaag is hij al de munteenheid van 340 miljoen Europeanen in 19 lidstaten. Hij heeft iedereen tastbare voordelen gebracht: stabiele prijzen, lagere transactiekosten, beschermde spaargelden, meer transparante en concurrerende markten, meer handel, gemakkelijker reizen en een hogere levensstandaard. Zo'n 60 landen over de hele wereld koppelen hun munt aan de euro op de een of andere manier.

Breed draagvlak voor hervormingen, gecoördineerd economisch beleid, maar ook voor afschaffing van de munten van één en twee cent

Gevraagd naar hun mening over de coördinatie van het economisch beleid, waaronder het begrotingsbeleid, vindt 69% van de Europeanen dat er meer coördinatie in de eurozone nodig is, terwijl slechts 7% minder samenwerking zou willen zien. Ook staat 80% van de bevolking nog steeds pal achter economische hervormingen om de prestaties van de nationale economieën te verbeteren. Dit komt ook tot uiting in de nationale resultaten, met duidelijke meerderheden in alle eurolanden.

Een meerderheid van 65% van de respondenten gaf aan voorstander te zijn van het afschaffen van de hinderlijke muntstukken van één en twee eurocent door de verplichte afronding van de eindprijs van aankopen in winkels en supermarkten op de dichtstbijzijnde vijf cent. Een absolute meerderheid staat achter dit idee in 16 van de 19 eurolanden.

Achtergrond

Burgers hebben een reeks vragen beantwoord over kwesties variërend van de perceptie en praktische aspecten van de euro tot hun beoordeling van de economische situatie, het beleid en de hervormingen in hun land en in de eurozone. Daarnaast werd de burgers in de enquête gevraagd naar hun mening en verwachtingen ten aanzien van het inkomen van huishoudens en de inflatie.

Tussen 14 en 19 oktober 2019 zijn zo'n 17.500 respondenten uit de 19 eurolanden telefonisch ondervraagd.

Meer informatie

Volledig verslag en enquêteresultaten voor elk land

Meer informatie over het verhaal en de voordelen van de euro

Persbericht: Euro viert zijn 20e verjaardag


Delen

Terug naar boven