r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Evaluatie van de roamingmarkt: gebruik mobiele telefoons in buitenland sinds einde roamingtarieven sterk toegenomen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

De Commissie heeft vandaag de eerste volledige evaluatie van de roamingmarkt gepubliceerd, waaruit blijkt dat reizigers in de EU veel profijt hebben gehad van de afschaffing van de roamingtarieven in juni 2017. Het gebruik van mobiele data tijdens reizen in de EU is vertienvoudigd in vergelijking met het jaar voor „roam-like-at-home”, met een piek van 12 maal meer mobiele data in het buitenland tijdens de vakantieperiode.

Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel: “De evaluatie laat opnieuw zien hoe succesvol de afschaffing van de roamingtarieven is. Europeanen profiteren in hoge mate van de mogelijkheid om hun mobiele apparaten op reis vrijelijk te gebruiken. We kunnen ook duidelijk zien dat de EU-roamingmarkt goed blijft functioneren. Er werd gevreesd voor hogere binnenlandse prijzen als gevolg van de afschaffing van de roamingtarieven, maar deze prijzen voor mobiele diensten zijn in de hele EU over het geheel genomen gedaald.

Het gebruik van roamingdata in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) bereikte een piek tijdens de vakantieperiode in de zomer van 2018 (derde kwartaal): het verbruik van mobiele data in het buitenland was 12 keer zo hoog als voor de afschaffing van de retailroamingkosten. In dezelfde periode was het volume van roamingtelefoongesprekken bijna drie keer zo hoog.

Op wholesaleniveau heeft de scherpe daling van de prijsplafonds bijgedragen tot een verdere verlaging van de wholesaleroamingprijzen, wat op zijn beurt de afschaffing van de roamingtarieven voor vrijwel alle roamingaanbieders houdbaar maakt.

In het verslag wordt geconcludeerd dat de concurrentiedynamiek in de roamingmarkt in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal veranderen, wat betekent dat de huidige retail- en wholesaleregulering nog steeds nodig is. De huidige regels voor roaming moeten de komende jaren van toepassing blijven, zodat de burgers kunnen profiteren van roaming zonder extra kosten in de EU.

Achtergrond

De Europeanen kunnen sinds 15 juni 2017 hun mobiele telefoon gebruiken voor gesprekken, sms-berichten en data wanneer zij in de EU reizen, net zoals thuis en zonder extra kosten. Deze zogenaamde „roam-like-at-home”-benadering is een tastbaar voordeel van de totstandbrenging van een digitale eengemaakte markt voor bedrijven en consumenten in Europa, en is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Commissie-Juncker.

De eerste volledige evaluatie van de Commissie bouwt voort op en bevestigt de bevindingen van het in december 2018 gepubliceerde tussentijdse verslag: de vraag naar mobiel verbruik op reis in de EU/EER is sinds de afschaffing van de roamingtarieven snel toegenomen. Verder wordt de eerder dit jaar gepubliceerde evaluatie van het beleid inzake redelijk gebruik en de uitzonderingsregeling bevestigd. Er zijn essentiële garanties in de roamingverordening opgenomen om verstoringen op de binnenlandse markten te voorkomen, die, volgens de evaluatie, tot nu toe waar nodig adequaat hebben gefunctioneerd.

De roamingverordening is momenteel van kracht tot en met juni 2022.

Meer informatie

Report and accompanying Staff Working Document on the review of the roaming market

Factsheet over de afschaffing van de roamingtarieven: Hoe Europeanen hun mobiele communicatie op reis gebruiken

Veelgestelde vragen

Gedetailleerde factsheet: Hoe werkt het?


Terug naar boven