r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 5 december 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (35272)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (35272)

 • 35272 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311)

 • 35311 Wetgeving d.d. 9 oktober 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

10:16 uur - VAO NAVO (AO d.d. 27/11)

10:40 uur - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411)(1e termijn Kamer)

Te behandelen zaken:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411)

 • 32411 Initiatiefwetgeving d.d. 11 juni 2010 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

13:20 uur - Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof)

Te behandelen zaken:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (35300-V)

 • 35300-V-46 Amendement d.d. 4 december 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij 35300-V-46 t.v.v. nr. 13 over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

 • 35300-V-10 Amendement d.d. 14 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Voordewind c.s. over middelen voor een ambassade in Jerevan

 • 35300-V-14 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Koopmans ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het apparaatsbudget

 • 35300-V-8 Amendement d.d. 12 november 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Ojik en Ploumen over meer middelen voor versterking democratische rechtstaat in EU-landen

 • 35300-V-11 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Koopmans c.s. over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating

 • 35300-V-44 Amendement d.d. 26 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Hul over 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie

 • 35300-V Begroting d.d. 17 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (35347)

 • 35347-48 Amendement d.d. 4 december 2019 - M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Harbers en Geurts over omzetting naar AMvB met voorhang

 • 35347-24 Amendement d.d. 3 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over de instandhoudingsdoelstellingen

 • 35347-40 Amendement d.d. 4 december 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Bromet tvv nr. 8 over het vervallen van de vergunningvrijstelling

 • 35347-25 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 14 over het terugdringen van de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden met ten minste 50%

 • 35347-26 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 15 over het terugdringen van de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden met ten minste 50% na tien jaar

 • 35347-44 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een meldingsplicht

 • 35347-43 Amendement d.d. 4 december 2019 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid De Groot over een algemene voorhang

 • 35347-10 Amendement d.d. 29 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Futselaar over een zware voorhang op de aanwijzing van categorieën van projecten

 • 35347-7 Amendement d.d. 28 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een voorhangprocedure op drempelwaarden

 • 35347-13 Amendement d.d. 29 november 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bromet over de kritische depositiewaarden

 • 35347-60 Amendement d.d. 5 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 37 over niet-vergunningvrij te maken projecten

 • 35347-17 Amendement d.d. 2 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over het afromen van latente ruimte in vergunningen

 • 35347-9 Amendement d.d. 29 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een voorhang op de registratie van stikstofdepositieruimte

 • 35347-18 Amendement d.d. 2 december 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bromet over reductiedoelstellingen

 • 35347-38 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over geen uitzonderingen

 • 35347-42 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 29 over het uitsluiten van onder andere huisvestingssystemen als redelijk doel

 • 35347-28 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over het economische belang uitsluiten als redelijk doel

 • 35347-33 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een fokverbod met varkens die structureel toomgroottes hebben van meer dan 12 biggen

 • 35347-32 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een fokverbod met koeien die meer dan 6000 kg melk per jaar produceren

 • 35347-31 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een fokverbod met dikbilrunderrassen

 • 35347-30 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een fokverbod als het welzijn van het dier daardoor wordt aangetast

 • 35347-58 Amendement d.d. 4 december 2019 - M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten

 • 35347-20 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over synthetische toevoegingen aan diervoeder

 • 35347-59 Amendement d.d. 5 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop tvv nr. 46 over voorwaarden voor regels stellen

 • 35347-27 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over wetenschappelijke onderbouwing bij bestanddeel diervoeder

 • 35347-21 Amendement d.d. 2 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over het verminderen van het aantal bedrijfsmatig gehouden dieren

 • 35347-39 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een houdverbod

 • 35347-47 Amendement d.d. 4 december 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Harbers tvv nr 19 over een voorhang bij de ministeriële regeling over diervoeder en milieu

 • 35347-22 Amendement d.d. 3 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 12 over een voorhang bij de regels over diervoeders en milieu

 • 35347-45 Amendement d.d. 4 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over een reparatie in de Meststoffenwet

 • 35347-11 Amendement d.d. 29 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Futselaar over permanente wettelijke maatregelen

 • 35347-36 Amendement d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand tvv nr. 6 over het niet inwerkingtreden zonder plan

 • 35347 Wetgeving d.d. 25 november 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Moties ingediend bij de Spoedwet aanpak stikstof

 • 35347-49 Motie d.d. 4 december 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geurts en Harbers over de voorstellen van het Landbouw Collectief zeer serieus bekijken

 • 35347-50 Motie d.d. 4 december 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geurts en Harbers over een geloofwaardig en effectief pakket van praktische natuurherstelmaatregelen

 • 35347-61 Motie d.d. 5 december 2019 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over juridisch houdbare en effectieve maatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (t.v.v. 35347-51)

 • 35347-52 Motie d.d. 4 december 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor structurele extra middelen voor natuurherstel en -beheer

 • 35347-53 Motie d.d. 4 december 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over structurele middelen voor een aanvullend langjarig pakket aan natuurherstelmaatregelen

 • 35347-54 Motie d.d. 4 december 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over de afroming van dier- en fosfaatrechten verhogen naar 35%

 • 35347-55 Motie d.d. 4 december 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag c.s. over een aantrekkelijke regeling voor agrarische ondernemers om tijdelijk geen nieuw vee in stallen te plaatsen

 • 35347-56 Motie d.d. 4 december 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over het opnemen van ten minste 30% sociale huurwoningen in bestemmingsplannen

 • 35347-57 Motie d.d. 4 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over de vergunningvoorwaarden voor het bouwen van stallen en het houden van dieren aanscherpen

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (35333)

 • 35333 Initiatiefwetgeving d.d. 11 november 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

 • 35300-VIII-134 Motie d.d. 5 december 2019 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Azarkan over concretere plannen voor het vergroten van de diversiteit (t.v.v. 35300-VIII-119)

Moties ingediend bij het VAO Gezondheidsraad

13:40 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:00 uur - VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

14:25 uur - VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019

 • 21501-32-1193 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019

Motie ingediend tijdens het debat

 • 21501-32-1210 Motie d.d. 5 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over aanpassing van de Europese Transportverordening

14:35 uur - VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming (28 286, nr. 1059)

Te behandelen zaken:

Afschrift van de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

 • 28286-1054 Brief regering d.d. 23 mei 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Afschrift van de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

 • 28286-1059 Brief regering d.d. 12 juli 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

Moties ingediend tijdens het debat

 • 28286-1069 Motie d.d. 5 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over voorkomen van dieronvriendelijke scenario's

 • 28286-1070 Motie d.d. 5 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een verbod op diertransporten boven de 27°C

 • 28286-1071 Motie d.d. 5 december 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over terugbrengen van de wachttijden bij het slachthuis

 • 28286-1072 Motie d.d. 5 december 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over maximeren van de temperatuur voor veetransporten op 30°C

 • 28286-1073 Motie d.d. 5 december 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over de pluimveesector onderdeel uit laten maken van de afspraken over het transport bij extreme temperaturen

14:50 uur - VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

15:20 uur - VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

15:40 uur - VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

16:05 uur - VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

16:30 uur - VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven