r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 3 december 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z23923 Mondelinge vragen d.d. 3 december 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Het niet uitleveren van een MH17-verdachte door Rusland (Rtlnieuws.nl, 2 december 2019)

2019Z23924 Mondelinge vragen d.d. 3 december 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Het toenemende aantal plofkraken (Nos.nl, 29 november 2019)

2019Z23925 Mondelinge vragen d.d. 3 december 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Het sluiten van afdelingen van het ziekenhuis Winterswijk (Gelderlander, 28 november 2019)

2019Z23926 Mondelinge vragen d.d. 3 december 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Financiële problemen voor gemeenten bij ouderenzorg (Ad.nl, 3 december 2019)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

 • 35300-A-15 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Aalst en Remco Dijkstra over een zo spoedig mogelijke besluitvorming over de aanpak van de N35

 • 35300-A-16 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over niet verlagen van de maximumsnelheid

 • 35300-A-17 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over geen verlaging van de maximumsnelheid door uitstel van wegonderhoud

 • 35300-A-18 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Aalst en Graus over een verbeterde verkeersontsluiting voor VDL Nedcar

 • 35300-A-19 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over verbreding van de A2 Eindhoven-Weert naar ten minste 2x3 rijstroken

 • 35300-A-20 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de knelpunten Ridderkerk-Gorinchem en Gorinchem-Valburg

 • 35300-A-21 Motie d.d. 25 november 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over het sneller realiseren van de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide

 • 35300-A-59 Motie d.d. 3 december 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra over een inventarisatie naar de benodigde budgetten voor een investeringsfonds (t.v.v. 35300-A-22)

 • 35300-A-23 Motie d.d. 25 november 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de het lid Remco Dijkstra over het afwegen van nut en noodzaak van het project Zuidasdok

 • 35300-A-24 Motie d.d. 25 november 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Remco Dijkstra en De Pater-Postma over het krachtig voortzetten van het project A27/A12

 • 35300-A-60 Motie d.d. 3 december 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra over alleen een bijdrage voor een oeververbinding regio Rotterdam als de filedruk wordt opgelost (t.v.v. 35300-A-25)

 • 35300-A-26 Motie d.d. 25 november 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over de doorstroming op het traject A15 Deil-Ochten

 • 35300-A-27 Motie d.d. 25 november 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over het als eerste uitvoeren van de filebeperkende maatregelen op de A12

 • 35300-A-61 Motie d.d. 3 december 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra over een mogelijke overdracht van de N35 (t.v.v. 35300-A-28)

 • 35300-A-29 Motie d.d. 25 november 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over een brede afweging voor de MIRT-projecten die door de PAS-uitspraak moeten worden aangepast

 • 35300-A-30 Motie d.d. 25 november 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over de gevolgen van de verlaging van de maximumsnelheid voor de verkeersvraag

 • 35300-A-31 Motie d.d. 25 november 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Bromet over in de nieuwe systematiek van emissierechten voorrang voor projecten die tijdelijk of in zeer geringe mate stikstof uitstoten

 • 35300-A-62 Motie d.d. 3 december 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation (t.v.v. 35300-A-32)

 • 35300-A-33 Motie d.d. 25 november 2019 - W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden De Pater-Postma en Remco Dijkstra over een onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N9

 • 35300-A-34 Motie d.d. 25 november 2019 - W.L. de Pater-Postma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Pater-Postma c.s. over de verdere MIRT-planning van de N35

 • 35300-A-35 Motie d.d. 25 november 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een betere bereikbaarheid van het Noorden via de Lelylijn

 • 35300-A-36 Motie d.d. 25 november 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een intercity Amsterdam-Aken na de huidige concessieperiode

 • 35300-A-63 Motie d.d. 3 december 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Laçin over het besteden van 60% van de uitgaven voor infrastructuur aan openbaar vervoer, spoor en fietsinfrastructuur (t.v.v. 35300-A-37)

 • 35300-A-38 Motie d.d. 25 november 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over het schrappen van zeven asfaltprojecten ten gunste van meer stikstofruimte voor spoor en openbaar vervoer

 • 35300-A-39 Motie d.d. 25 november 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over de kansen die de Lelylijn biedt voor woningbouw en banen

 • 35300-A-64 Motie d.d. 3 december 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Laçin en Van der Graaf over aandacht voor blinden en slechtzienden bij gebiedsontwikkeling (t.v.v. 35300-A-40)

 • 35300-A-41 Motie d.d. 25 november 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis c.s. over het verbeteren van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen

 • 35300-A-42 Motie d.d. 25 november 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Schonis en Van der Graaf over het verbeteren van de toegankelijkheid van stations

 • 35300-A-43 Motie d.d. 25 november 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Schonis c.s. over het monitoren van de voorgang van de herplantingsplicht bij infrastructurele werkzaamheden

 • 35300-A-65 Motie d.d. 3 december 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een tijdelijk alternatief voor de Paddepoelsterbrug (t.v.v. 35300-A-44)

 • 35300-A-45 Motie d.d. 25 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over het opnemen van snelle internationale verbindingen in de NOVI

 • 35300-A-46 Motie d.d. 25 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over verbetering van de bereikbaarheid per spoor van het Thialfstadion

 • 35300-A-47 Motie d.d. 25 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over het inzetten op duurzaamheidswinst bij lopende projecten

 • 35300-A-48 Motie d.d. 25 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over het opheffen van de spoorwegovergang Vierpaardjes

 • 35300-A-49 Motie d.d. 25 november 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag over verbetering van de fietsinfrastructuur

 • 35300-A-50 Motie d.d. 25 november 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en De Pater-Postma over routeplanners wegen rond scholen laten mijden

 • 35300-A-51 Motie d.d. 25 november 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over haalbaarheidsonderzoek naar de Nedersaksenlijn

 • 35300-A-52 Motie d.d. 25 november 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoek naar de effecten van snelheidsverlaging op geluidsoverlast

 • 35300-A-53 Motie d.d. 25 november 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Amhaouch over verhoging van de bovenleidingsspanning naar 3 kilovolt

 • 35300-A-54 Motie d.d. 25 november 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Schonis over prioriteit voor spoorse projecten bij toewijzing van vrijgekomen stikstofruimte

 • 35300-A-55 Motie d.d. 25 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over de noodzaak van zeven MIRT-projecten na verlaging van de maximumsnelheid

 • 35300-A-56 Motie d.d. 25 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan c.s. over het effect op de doorstroming van een snelheidsverlaging naar 80 km/u op sommige deeltrajecten

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

 • 35300-VIII-109 Motie d.d. 25 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Sazias over een wetsvoorstel voor een streamingheffing in combinatie met een quotum

 • 35300-VIII-110 Motie d.d. 25 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Kwint over het uitbreiden van de wettelijke taak van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 • 35300-VIII-111 Motie d.d. 25 november 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over het toegankelijker maken van Nederlandstalige tv-programma's voor mensen met een audiovisuele beperking

 • 35300-VIII-112 Motie d.d. 25 november 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken

 • 35300-VIII-113 Motie d.d. 25 november 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over programma's met de classificatie 16 jaar alleen vanaf 22.00 uur uitzenden

 • 35300-VIII-114 Motie d.d. 25 november 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint c.s. over het volledig compenseren van de wegvallende reclame-inkomsten

 • 35300-VIII-115 Motie d.d. 25 november 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint c.s. over het tegengaan van payrollconstructies in de media

 • 35300-VIII-133 Motie d.d. 3 december 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over minimumtarieven in de journalistieke sector (t.v.v. 35300-VIII-116)

 • 35300-VIII-117 Motie d.d. 25 november 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Asscher c.s. over teruglopende Ster-inkomsten niet ten koste laten gaan van de programmering

 • 35300-VIII-118 Motie d.d. 25 november 2019 - L. Sazias, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden

 • 35300-VIII-119 Motie d.d. 25 november 2019 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Azarkan over concretere plannen voor het vergroten van de diversiteit

Stemmingen: Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143)

 • 35143-(R2120) Wetgeving d.d. 29 maart 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

 • 32043-506 Motie d.d. 27 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over herintroduceren van een vaste rekenrente van ten minste 2%

 • 32043-507 Motie d.d. 27 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over overleg over de interpretatie van de brandbrief over de rekenregels

 • 32043-508 Motie d.d. 27 november 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Kent en Van Brenk over overleg om de dreigende pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen

 • 32043-509 Motie d.d. 27 november 2019 - L.W.E. de Jong, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Jong over een reële rekenrente waardoor dreigende pensioenkortingen direct van tafel gaan

Stemmingen: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

 • 35234 Begroting d.d. 28 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

 • 35234-4 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatmaatregelen mee te financieren

 • 35234-5 Motie d.d. 27 november 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over in de vrije sector verduurzamingsmaatregelen van verhuurders afdwingen

 • 35234-6 Motie d.d. 27 november 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over lease van zonnepanelen onderzoeken en stimuleren

Stemmingen: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35235)

 • 35235 Begroting d.d. 28 juni 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

 • 35235-4 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Van Esch over ook tussen 19.00 en 06.00 uur de maximumsnelheid terugbrengen naar 100 km/u

 • 35235-5 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over de vier criteria voor het verminderen van de CO2-uitstoot flexibeler hanteren

 • 35235-6 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt

 • 35235-7 Motie d.d. 27 november 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee over de informatieplicht in het kader van de Wet milieubeheer opnemen in overheidsaanbestedingen

Stemmingen: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35236)

 • 35236 Begroting d.d. 28 juni 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

 • 35236-4 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van het 40-puntenplan

 • 35236-5 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over het versneld sluiten van de Nederlandse kolencentrales

 • 35236-9 Motie d.d. 3 december 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand (t.v.v. 35236-6)

 • 35236-7 Motie d.d. 27 november 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren

 • 35236-10 Motie d.d. 3 december 2019 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over inventariseren van de resterende opgave om te voldoen aan het Urgenda-vonnis (t.v.v. 35236-8)

Stemmingen: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35237)

 • 35237 Begroting d.d. 28 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

 • 35237-4 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over de stikstofreductie ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet inzetten voor nieuwe activiteiten

 • 35237-5 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van de melkproductie per koe met minimaal 20% in de komende drie jaar

 • 35237-6 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van het aantal koeien in de melkveehouderij met 30% in de komende vijf jaar

 • 35237-7 Motie d.d. 27 november 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand

Stemmingen: Overige moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak

 • 27925-675 Motie d.d. 27 november 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Marijnissen c.s. over een parlementaire ondervraging naar Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in de strijd tegen IS

 • 27925-676 Motie d.d. 27 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu c.s. over kenbaar maken dat de voormalige minister van Defensie geen VN-gezant in Irak meer mag zijn

 • 27925-677 Motie d.d. 27 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu c.s. over met een delegatie afreizen naar Hawija om steun te betuigen

 • 27925-678 Motie d.d. 27 november 2019 - S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Belhaj c.s. over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding

Stemmingen: Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

 • 35300-XVII-26 Motie d.d. 28 november 2019 - V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp

 • 35300-XVII-27 Motie d.d. 28 november 2019 - V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weerdenburg en Van Haga over informatievoorziening bij mogelijke malversaties

 • 35300-XVII-28 Motie d.d. 28 november 2019 - V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weerdenburg over het gesprek aangaan over bilaterale handelsakkoorden

 • 35300-XVII-29 Motie d.d. 28 november 2019 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Weverling over onderzoek naar meer concessionele financiering

 • 35300-XVII-30 Motie d.d. 28 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diks c.s. over cashtransfers als instrument voor armoedebestrijding

 • 35300-XVII-32 Motie d.d. 28 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Diks c.s. over uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor fossiele investeringen

 • 35300-XVII-33 Motie d.d. 28 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Diks en Stoffer over toezicht op de naleving van imvo-standaarden door FMO

 • 35300-XVII-34 Motie d.d. 28 november 2019 - A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuik en Voordewind over het intensiveren van de aanpak van mensenhandel

 • 35300-XVII-35 Motie d.d. 28 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Alkaya en Diks over een bindend VN-verdrag over bedrijven en mensenrechten

 • 35300-XVII-36 Motie d.d. 28 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over niet instemmen met vrijhandelsakkoorden met arbitragesysteem voor alleen multinationals

 • 35300-XVII-37 Motie d.d. 28 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over een visie op de negatieve gevolgen van globalisering

 • 35300-XVII-38 Motie d.d. 28 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over het schoonmaken van de zware vervuiling in de Nigerdelta door Shell

 • 35300-XVII-39 Motie d.d. 28 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Diks over het inzichtelijk maken van de kabinetsbrede genderstrategie

 • 35300-XVII-40 Motie d.d. 28 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over bestaande antimisbruikbepalingen binnen belastingverdragen evalueren

 • 35300-XVII-41 Motie d.d. 28 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de koppeling van beleid en ontwikkelingsdoelen inzichtelijk maken

 • 35300-XVII-42 Motie d.d. 28 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Diks over het op ambassades optimaliseren van kennis en inzet betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • 35300-XVII-43 Motie d.d. 28 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand c.s. over het ODA-budget brengen op 0,7% van het bruto nationaal inkomen

 • 35300-XVII-51 Motie d.d. 3 december 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Stoffer over bestaande richtlijnen voor het betrekken van mensen met een beperking (t.v.v. 35300-XVII-44)

 • 35300-XVII-45 Motie d.d. 28 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over steun ten behoeve van essentiële zorgverlening bij bevriezing bijdragen aan UNRWA

 • 35300-XVII-46 Motie d.d. 28 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Haga en Ouwehand over het verhogen van de transport- en verzendkosten voor pakketjes uit het buitenland

 • 35300-XVII-47 Motie d.d. 28 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over harmonisatie van regels, richtlijnen en normen binnen de EU

 • 35300-XVII-48 Motie d.d. 28 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over een plan van aanpak om uit de staalimpasse te komen

 • 35300-XVII-49 Motie d.d. 28 november 2019 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Haga over het stopzetten van subsidie aan instellingen die actief procederen tegen de overheid

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

 • 20454-151 Motie d.d. 28 november 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kerstens en Van Gerven over een gebaar in het kader van de backpayregeling

 • 20454-152 Motie d.d. 28 november 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Gerven en Kerstens over een onafhankelijke commissie van wijze personen

 • 20454-153 Motie d.d. 28 november 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Gerven en Kerstens over de nog levende weduwen in aanmerking laten komen voor de Uitkeringsregeling Backpay

 • 20454-154 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema over de aanbeveling van de Stichting Leerplan Ontwikkeling

 • 20454-155 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agema over versoepeling van de backpayregeling

 • 20454-156 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agema over niet vernietigen van de dossiers van particulieren en ondernemers die zich hebben aangemeld

 • 20454-157 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agema over het woord "collectief" laten vervallen bij Collectieve Erkenning Pleisterplek Indisch Herinneringscentrum/Sophiahof

 • 20454-158 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Agema over gezamenlijk vieren van 75 jaar vrijheid

Stemmingen: Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

 • 35300-XV-29 Motie d.d. 28 november 2019 - L.W.E. de Jong, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Jong over immigranten na tien jaar recht geven op sociale zekerheid

 • 35300-XV-30 Motie d.d. 28 november 2019 - L.W.E. de Jong, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Jong over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

 • 35300-XV-31 Motie d.d. 28 november 2019 - L.W.E. de Jong, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Jong over maximaal handhaven op uitkeringsfraude

 • 35300-XV-32 Motie d.d. 28 november 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden De Graaf en Wilders over inzetten van alle noodzakelijke middelen tegen racistisch allochtoon geweld

 • 35300-XV-33 Motie d.d. 28 november 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over meer actie tegen hawala- en islamitisch bankieren

 • 35300-XV-34 Motie d.d. 28 november 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden De Graaf en Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is

 • 35300-XV-35 Motie d.d. 28 november 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden De Graaf en Wilders over het de-islamiseren van Nederland

 • 35300-XV-36 Motie d.d. 28 november 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie van Tielen en Van Weyenberg over extra uren voor deeltijdwerkenden om de tekorten aan arbeidskrachten terug te dringen

 • 35300-XV-37 Motie d.d. 28 november 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Tielen en Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

 • 35300-XV-38 Motie d.d. 28 november 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

 • 35300-XV-39 Motie d.d. 28 november 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

 • 35300-XV-40 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

 • 35300-XV-41 Motie d.d. 28 november 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek

 • 35300-XV-42 Motie d.d. 28 november 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

 • 35300-XV-43 Motie d.d. 28 november 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Smeulders en Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

 • 35300-XV-44 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema over vrijstelling van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet

 • 35300-XV-45 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

 • 35300-XV-46 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Renkema en Smeulders over pilots met een werkloket

 • 35300-XV-47 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema c.s. over minimaal één sociaal ontwikkelbedrijf per arbeidsmarktregio

 • 35300-XV-48 Motie d.d. 28 november 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema c.s. over niet invoeren van een verplichte tegenprestatie

 • 35300-XV-49 Motie d.d. 28 november 2019 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

 • 35300-XV-50 Motie d.d. 28 november 2019 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Palland en Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben

 • 35300-XV-51 Motie d.d. 28 november 2019 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Palland en Bruins over faciliteren van regio's bij een leven lang ontwikkelen

 • 35300-XV-84 Motie d.d. 3 december 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar (t.v.v. 35300-XV-52)

 • 35300-XV-53 Motie d.d. 28 november 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Peters en Van Brenk over een meetbaar doel hanteren in de strijd tegen armoede en schulden

 • 35300-XV-85 Motie d.d. 3 december 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)

 • 35300-XV-55 Motie d.d. 28 november 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder

 • 35300-XV-56 Motie d.d. 28 november 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent c.s. over terugdringen van de flexibele schil van de arbeidsmarkt

 • 35300-XV-57 Motie d.d. 28 november 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent c.s. over pensioenbestuurders onder de Wet normering topinkomens brengen

 • 35300-XV-58 Motie d.d. 28 november 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen

 • 35300-XV-59 Motie d.d. 28 november 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van Weyenberg over een plan van aanpak voor gelijke kansen voor vrouwen

 • 35300-XV-60 Motie d.d. 28 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

 • 35300-XV-61 Motie d.d. 28 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

 • 35300-XV-62 Motie d.d. 28 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over opties om te bevorderen dat mensen meer uren gaan werken

 • 35300-XV-63 Motie d.d. 28 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

 • 35300-XV-64 Motie d.d. 28 november 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Gijs van Dijk over de SER-verkenning over de sociale infrastructuur actualiseren

 • 35300-XV-65 Motie d.d. 28 november 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Gijs van Dijk en Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

 • 35300-XV-66 Motie d.d. 28 november 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bruins en Gijs van Dijk over een rol voor het Jeugdeducatiefonds in het armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen

 • 35300-XV-67 Motie d.d. 28 november 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over de verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk

 • 35300-XV-86 Motie d.d. 3 december 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Kuzu over het lage gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (t.v.v. 35300-XV-68)

 • 35300-XV-69 Motie d.d. 28 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Brenk en Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

 • 35300-XV-70 Motie d.d. 28 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over een tegenprestatie die bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijke participatie

 • 35300-XV-71 Motie d.d. 28 november 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over het Wettelijk minimumloon in 2020 met 3% verhogen bovenop de gebruikelijke indexatie

 • 35300-XV-72 Motie d.d. 28 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

 • 35300-XV-73 Motie d.d. 28 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over huishoudens waarvan de minstverdienende partner slechts minimaal verdient

 • 35300-XV-74 Motie d.d. 28 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels

 • 35300-XV-75 Motie d.d. 28 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over onderzoek naar de normen voor inkomstenvrijlating in de Participatiewet

 • 35300-XV-76 Motie d.d. 28 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over alle in het Koninkrijk doorgebrachte jaren meetellen als AOW-opbouwjaren

 • 35300-XV-77 Motie d.d. 28 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over realisatie van een publieke en breed toegankelijke ziekteverzuimverzekering

 • 35300-XV-78 Motie d.d. 28 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over de mogelijkheid van een gedifferentieerde boete bij arbeidsmarktdiscriminatie

 • 35300-XV-79 Motie d.d. 28 november 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over een impuls geven aan de aanpak van kinderarmoede

 • 35300-XV-80 Motie d.d. 28 november 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over het oormerken van het budget voor schuldhulpverlening aan zzp'ers

 • 35300-XV-81 Motie d.d. 28 november 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over mogelijkheden voor kraam- en ouderschapsverlof voor zzp-partners

 • 35300-XV-82 Motie d.d. 28 november 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Van Brenk over het bij opdrachtgevers op simpele wijze in rekening brengen van de kosten van pensioenopbouw voor zzp'ers

 • 35300-XV-83 Motie d.d. 28 november 2019 - F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over gemeenten laten leren van succesfactoren van pilots met basisbanen

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

 • 35300-VII-87 Motie d.d. 3 december 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer (t.v.v. 35300-VII, nr. 32)

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

 • 35300-XIII-55 Motie d.d. 20 november 2019 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Integratie en maatschappelijke samenhang

 • 35300-XV-11 Motie d.d. 18 november 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuzu over het overnemen van de aanbevelingen in het advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

 • 35300-VIII-83 Motie d.d. 12 november 2019 - A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Wiersma en Van der Molen over beleid op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers (t.v.v. 35300-VIII-46)

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

 • 35300-XVI-127 Motie d.d. 2 december 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld over het aantal daadwerkelijke gevallen van agressie en geweld in het voetbal

 • 35300-XVI-142 Motie d.d. 3 december 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over de evenementenlijst van de Mediawet (t.v.v. 35300-XVI-28)

 • 35300-XVI-129 Motie d.d. 2 december 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket

 • 35300-XVI-130 Motie d.d. 2 december 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van de sportvrijstelling

 • 35300-XVI-131 Motie d.d. 2 december 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten

 • 35300-XVI-132 Motie d.d. 2 december 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over meer zeggenschap voor supporters over zaken betreffende de clubidentiteit

 • 35300-XVI-134 Motie d.d. 2 december 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

 • 35300-XVI-135 Motie d.d. 2 december 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over gemeenten betrekken bij het aanvalsplan tegen racisme

 • 35300-XVI-136 Motie d.d. 2 december 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over innovaties voor het verduurzamen van sportevenementen

 • 35300-XVI-137 Motie d.d. 2 december 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord

 • 35300-XVI-143 Motie d.d. 3 december 2019 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Diertens en Westerveld over het opnemen van ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen (t.v.v. 35300-XVI-138)

 • 35300-XVI-139 Motie d.d. 2 december 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Aalst en Helder over onbedoelde neveneffecten van het antiwitwasbeleid in de sport tegengaan

 • 35300-XVI-140 Motie d.d. 2 december 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de sociaal-culturele waarde van oud-Hollandsche sporten in het Sportakkoord

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Emancipatie

 • 35300-VIII-126 Motie d.d. 2 december 2019 - N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader

 • 35300-VIII-127 Motie d.d. 2 december 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Jasper van Dijk en Becker over onderzoeken wat nodig is om het aantal meldingen van verdenkingen van genitale verminking te verhogen

 • 35300-VIII-128 Motie d.d. 2 december 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Hul en Özütok over inzicht in welke mate adviescolleges invulling geven aan emancipatieonderwerpen

 • 35300-VIII-129 Motie d.d. 2 december 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over het expliciet meenemen van de positie van transgenderpersonen bij bevolkingsstudies

 • 35300-VIII-130 Motie d.d. 2 december 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld

 • 35300-VIII-131 Motie d.d. 2 december 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge interseksekinderen

 • 35300-VIII-132 Motie d.d. 2 december 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (35300-I)

 • 35300-I Begroting d.d. 17 september 2019 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (35300-IIA)

 • 35300-IIA-5 Amendement d.d. 21 november 2019 - J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Sneller c.s. over extra middelen voor fractieondersteuning

 • 35300-IIA Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (35300-IIB)

 • 35300-IIB Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (35300-III)

 • 35300-III Begroting d.d. 17 september 2019 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (35300-IV)

 • 35300-IV Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (35300-V)

 • 35300-V-13 Amendement d.d. 14 november 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor psychische en geestelijke zorg aan geloofsvervolgden

 • 35300-V-10 Amendement d.d. 14 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Voordewind c.s. over middelen voor een ambassade in Jerevan

 • 35300-V-14 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Sjoerdsma en Koopmans ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het apparaatsbudget

 • 35300-V-8 Amendement d.d. 12 november 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Ojik en Ploumen over meer middelen voor versterking democratische rechtstaat in EU-landen

 • 35300-V-11 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Koopmans c.s. over intensiveren van de strijd tegen uithuwelijking en achterlating

 • 35300-V-44 Amendement d.d. 26 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Hul over 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie

 • 35300-V Begroting d.d. 17 september 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI)

 • 35300-VI-20 Amendement d.d. 20 november 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Kuiken en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over structurele financiering van het MIT

 • 35300-VI-19 Amendement d.d. 20 november 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Kuiken over extra geld voor mediation in strafzaken

 • 35300-VI-21 Amendement d.d. 20 november 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Kuiken t.v.v. nr. 12 over extra geld naar de gesubsidieerde rechtsbijstand

 • 35300-VI-25 Amendement d.d. 21 november 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Krol en Van Nispen over budget voor nieuw forensisch onderzoek

 • 35300-VI-16 Amendement d.d. 20 november 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van der Graaf en Yesilgöz-Zegerius over een campagne tegen antisemitisme

 • 35300-VI-22 Amendement d.d. 21 november 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Berge over extra geld voor het Openbaar Ministerie

 • 35300-VI-24 Amendement d.d. 21 november 2019 - C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 17 over financiering vanuit J&V voor CSG's

 • 35300-VI Begroting d.d. 17 september 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (35300-VII)

 • 35300-VII-11 Amendement d.d. 29 oktober 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Krol over budget voor subsidie voor referenda

 • 35300-VII-77 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Beckerman over het inzetten van SDE+ gelden voor verduurzaming sociale woningbouw

 • 35300-VII Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

 • 35300-B-7 Amendement d.d. 29 oktober 2019 - A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Raak en Hijink over een extra miljard naar gemeenten

 • 35300-B Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (35300-C)

 • 35300-C Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300-VIII)

 • 35300-VIII-25 Amendement d.d. 6 november 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over een verlaging van het afbouwpercentage bij de aanvullende beurs

 • 35300-VIII-31 Amendement d.d. 7 november 2019 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Meenen en Rog over meer middelen voor het LOF

 • 35300-VIII-24 Amendement d.d. 6 november 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Molen over middelen voor Het Nationaal Platform voor de Talen

 • 35300-VIII-30 Amendement d.d. 6 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Westerveld en van den Berge over 38 miljoen euro voor alfa-, gamma- en medische-faculteiten

 • 35300-VIII-16 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Kwint over middelen voor dichten loonkloof PO-VO en generieke loonstijging funderend onderwijs

 • 35300-VIII-18 Amendement d.d. 1 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Westerveld en van den Hul over steunmaatregelen voor het funderend onderwijs

 • 35300-VIII-122 Amendement d.d. 28 november 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Asscher en Van den Hul t.v.v. nr. 6 over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren met VO-leraren

 • 35300-VIII-123 Amendement d.d. 28 november 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van de leden Asscher en Van den Hul ter vervanging van nr. 20 over gelijke waardering van leraren in het VSO

 • 35300-VIII-8 Amendement d.d. 24 september 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rog over 9 miljoen voor de regeling lente- en zomerscholen

 • 35300-VIII-124 Amendement d.d. 29 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rudmer Heerema t.v.v. nr. 22 over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede

 • 35300-VIII-23 Amendement d.d. 5 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor stichting LOOT

 • 35300-VIII-26 Amendement d.d. 6 november 2019 - M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rog c.s. over extra middelen voor de regeling onderwijsassistenten.

 • 35300-VIII-27 Amendement d.d. 6 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over 18 miljoen voor de regeling zij-instroom

 • 35300-VIII-28 Amendement d.d. 6 november 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bruins c.s. over extra middelen voor de regioaanpak lerarentekort

 • 35300-VIII-108 Amendement d.d. 25 november 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul over verhoging van het budget van de NPO voor audiodescriptie

 • 35300-VIII Begroting d.d. 17 september 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (35300-IX)

 • 35300-IX Begroting d.d. 17 september 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (35300-X)

 • 35300-X-17 Amendement d.d. 4 november 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Karabulut over 30 miljoen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden

 • 35300-X Begroting d.d. 17 september 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (35300-XII)

 • 35300-XII-81 Amendement d.d. 25 november 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

 • 35300-XII-14 Amendement d.d. 17 oktober 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte ter vervanging van nr. 13 over verdere ontwikkeling van elektrificatie in de luchtvaartsector

 • 35300-XII-9 Amendement d.d. 16 oktober 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Stoffer over ondersteuning voor uitvoering metingen emissiereductie

 • 35300-XII-10 Amendement d.d. 16 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over betere infrastructuur voor reparatie als onderdeel van de circulaire economie

 • 35300-XII-8 Amendement d.d. 15 oktober 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Laçin over extra middelen voor versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport

 • 35300-XII Begroting d.d. 17 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (35300-A)

 • 35300-A-11 Amendement d.d. 17 oktober 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Kröger ter vervanging van nr. 10 over het vervallen van de begrotingspost "Programma 130 km"

 • 35300-A-8 Amendement d.d. 16 oktober 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Laçin t.v.v. nr. 7 over dekking voor extra middelen voor versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport

 • 35300-A-9 Amendement d.d. 16 oktober 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Amhaouch en Van der Graaf over betere internetverbinding in de trein

 • 35300-A Begroting d.d. 17 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (35300-J)

 • 35300-J Begroting d.d. 17 september 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII)

 • 35300-XIII-18 Amendement d.d. 19 november 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Amhaouch en Verhoeven over middelen voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

 • 35300-XIII-19 Amendement d.d. 19 november 2019 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Aartsen en Von Martels over middelen voor het project data-alliantie toerisme

 • 35300-XIII-12 Amendement d.d. 14 november 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Beckerman en Van Raan ter vervanging van nr. 11 over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen

 • 35300-XIII-14 Amendement d.d. 18 november 2019 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman t.v.v. nr. 13 over inzetten een derde deel ODE-opbrengsten voor verduurzaming sociale woningbouw

 • 35300-XIII-16 Amendement d.d. 19 november 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over extra budget voor de ISDE regeling

 • 35300-XIII Begroting d.d. 17 september 2019 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (35300-XIV)

 • 35300-XIV-65 Amendement d.d. 28 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over een dekking voor het amendement over voedselzekerheid

 • 35300-XIV-6 Amendement d.d. 4 oktober 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor herstel en buffervorming Natura2000 i.h.k.v. de stikstofproblematiek

 • 35300-XIV Begroting d.d. 17 september 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (35300-XV)

 • 35300-XV-20 Amendement d.d. 25 november 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Jasper van Dijk over een landsdekkend netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven

 • 35300-XV-24 Amendement d.d. 27 november 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over budget voor subsidie project Diversiteit in Bedrijf

 • 35300-XV-21 Amendement d.d. 27 november 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Peters en Rog over geld in het kader van de week van respect

 • 35300-XV-27 Amendement d.d. 28 november 2019 - J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Paternotte en Peters over het stimuleren en faciliteren van werk voor asielzoekers

 • 35300-XV-28 Amendement d.d. 28 november 2019 - B. Becker, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Becker over middelen voor organisaties tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking

 • 35300-XV Begroting d.d. 17 september 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (35300-XVI)

 • 35300-XVI-18 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Dik-Faber en Raemakers over vijfhonderdduizend euro voor het Nederlandse Lymeziekte-expertisecentrum

 • 35300-XVI-123 Amendement d.d. 28 november 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid van Nispen over middelen voor zwemvaardigheid

 • 35300-XVI-126 Amendement d.d. 2 december 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van den Berge ter vervanging van nr. 94 over een dekking om middelen vrij te maken voor de alfa-, gamma- en medische-faculteiten

 • 35300-XVI-14 Amendement d.d. 24 oktober 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over middelen voor kleinschalige zorgbuurthuizen

 • 35300-XVI-21 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor de sociale benadering dementie

 • 35300-XVI-22 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor een informatiepakket voor mantelzorgers

 • 35300-XVI-12 Amendement d.d. 23 oktober 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Gerven over het oprichten van een geneesmiddelenfonds

 • 35300-XVI-13 Amendement d.d. 24 oktober 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over vrijmaking van middelen voor herregistratie en scholing van herintreders

 • 35300-XVI-20 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van den Berg en Veldman over honderdvijftigduizend euro voor het National eHealth Living Lab

 • 35300-XVI-23 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ploumen over middelen voor investeren in doktersassistenten

 • 35300-XVI-28 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van den Berg en Veldman over middelen voor digitalisering zorg in de regio

 • 35300-XVI-30 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Renkema over 7 miljoen euro voor het opleiden van honderd extra gz-psychologen

 • 35300-XVI-31 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Kerstens over 2,42 miljoen euro steun aan POH'ers voor ouderenzorg

 • 35300-XVI-7 Amendement d.d. 19 september 2019 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Westerveld en Klaver over budget voor expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp

 • 35300-XVI-97 Amendement d.d. 18 november 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Kuiken over middelen voor vroegtijdige ondersteuning aan ouders van jongere kinderen

 • 35300-XVI-125 Amendement d.d. 2 december 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 96 over extra middelen voor ExpEx

 • 35300-XVI-17 Amendement d.d. 30 oktober 2019 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Kerstens over 600 miljoen voor betere salarissen van zorgmedewerkers

 • 35300-XVI-27 Amendement d.d. 31 oktober 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ploumen over 30 miljoen voor kraamverzorgenden

 • 35300-XVI-16 Amendement d.d. 29 oktober 2019 - R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Raemakers en Veldman over onder andere de zorg voor kankerpatiënten verder te verbeteren

 • 35300-XVI-133 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Raemakers en Ploumen ter vervanging van nr. 122 over hersteloperaties bij vrouwelijke genitale verminking

 • 35300-XVI-124 Amendement d.d. 29 november 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede

 • 35300-XVI Begroting d.d. 17 september 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Stemmingen: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII)

 • 35300-XVII-18 Amendement d.d. 26 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van den Hul ter vervanging van nr. 10 over een dekking van 5 miljoen euro voor IMVO-diplomatie

 • 35300-XVII-19 Amendement d.d. 26 november 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Amhaouch en Weverling over extra middelen voor Trade&InnovateNL

 • 35300-XVII-21 Amendement d.d. 26 november 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Alkaya en Diks ter vervanging van nr. 17 over middelen voor het VN-fonds Education Cannot Wait

 • 35300-XVII-25 Amendement d.d. 28 november 2019 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Weverling over middelen voor grensoverschrijdende innovatiesamenwerking

 • 35300-XVII-15 Amendement d.d. 26 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Diks over middelen voor bosbeheer

 • 35300-XVII-16 Amendement d.d. 26 november 2019 - A. Bouali, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bouali nr. 16 over tegengaan ontbossing en verduurzaming landbouw

 • 35300-XVII-22 Amendement d.d. 26 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over het voor het jaar 2020 nakomen van de minimale verplichting die Nederland heeft op het gebied van klimaatfinanciering

 • 35300-XVII-50 Amendement d.d. 28 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor voedselsoevereiniteit en de eiwittransitie in andere landen

 • 35300-XVII-14 Amendement d.d. 26 november 2019 - L.I. Diks, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Diks en Van den Hul over structureel extra middelen voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis

 • 35300-XVII-20 Amendement d.d. 26 november 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Stoffer over het vrijmaken van middelen binnen het SDG5-fonds voor financiering van goede moeder- en kindzorg alsmede voorlichting over alternatieven voor abortus

 • 35300-XVII-31 Amendement d.d. 28 november 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Voordewind en Kuik over middelen voor de bestrijding van kinderprostitutie

 • 35300-XVII-12 Amendement d.d. 26 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Hul over extra middelen voor humanitaire hulp

 • 35300-XVII-23 Amendement d.d. 26 november 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van den Hul en Diks ter vervanging van nr. 13 over extra middelen voor opvang in de regio

 • 35300-XVII-24 Amendement d.d. 28 november 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ouwehand over middelen voor stichting Movement on the Ground

 • 35300-XVII Begroting d.d. 17 september 2019 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

Stemmingen: Brief van het Presidium over de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351, nr. 1)

 • 35351-1 Brief Kamer d.d. 28 november 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief van het Presidium ter aanbieding van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Stemmingen: Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233)

 • 35233-8 Amendement d.d. 29 november 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Futselaar over een jaarlijkse afweging

 • 35233-9 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over alleen afromen indien strikt noodzakelijk

 • 35233-14 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid Gewijzigd amendement van het lid Bisschop tvv nr 10 over het afromingspercentage terug naar 10%
 • 35233-12 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Bisschop en Geurts over de generieke korting bij veehouderijen

 • 35233-11 Amendement d.d. 2 december 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over een zware voorhang bij generieke kortingen

 • 35233-13 Amendement d.d. 2 december 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Bisschop over de generieke korting bij pluimvee- en varkenshouderij

 • 35233 Wetgeving d.d. 27 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

 • 35233-15 Motie d.d. 2 december 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet over een plan van aanpak om binnen redelijke termijn te voldoen aan de normen uit de Nitraatrichtlijn

 • 35233-16 Motie d.d. 2 december 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Geurts en Lodders over de gevolgen van veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem voor de plaatsingsruimte

 • 35233-17 Motie d.d. 2 december 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over het jaarlijks verlagen van de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee

 • 35233-18 Motie d.d. 2 december 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over rechtenstelsels voor de mestproductie van de categorie "overige sectoren"

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het VAO Aanbesteden

 • 34252-19 Motie d.d. 3 december 2019 - A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Aartsen en Ziengs over een gesprek van aanbestedende diensten met ondernemers die door pfas in de knel komen (t.v.v. 34252-17)

16:20 uur - Regeling van werkzaamheden

16:45 uur - VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

17:05 uur - VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

17:25 uur - Wet elektronische publicaties (35218)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218)

 • 35218 Wetgeving d.d. 6 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

19:00 uur - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) (35245)

 • 35245 Wetgeving d.d. 1 juli 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238)

 • 35238 Wetgeving d.d. 27 juni 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)

 • 35179 Wetgeving d.d. 3 april 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

 • 2019Z23969 Brief regering d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen

Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

 • 35179-16 Brief regering d.d. 3 december 2019 - W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31477-45 Motie d.d. 3 december 2019 - R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

 • 35245-12 Motie d.d. 3 december 2019 - R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen

 • 35179-12 Motie d.d. 3 december 2019 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Bruins over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

 • 35245-13 Motie d.d. 3 december 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Alkaya en Van der linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen

 • 35245-14 Motie d.d. 3 december 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over zoeken op naam in het UBO-register mogelijk maken

 • 31477-46 Motie d.d. 3 december 2019 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

 • 35179-13 Motie d.d. 3 december 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins over inzicht voor UBO's in het aantal keren dat hun gegevens in het register zijn opgezocht

 • 35179-14 Motie d.d. 3 december 2019 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

 • 35179-15 Motie d.d. 3 december 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven