r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): Raad bereikt akkoord over wijzigingen EIT-verordening

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

De Raad is het vandaag eens geworden over wijzigingen van de verordening betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT). In de verordening worden de opdracht en de doelstellingen van het EIT alsook de regels inzake het bestuur ervan vastgesteld.

Het akkoord van vandaag is een verdere stap in de verwezenlijking van de doelstellingen van Horizon Europa. Door de integratie van onderzoek, innovatie en onderwijs heeft het EIT al toegevoegde waarde gecreëerd om de innovatie-ecosystemen in de hele EU te versterken.

Katri Kulmuni, Fins minister van Economische Zaken

Het EIT steunt de integratie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in het Europese innovatie-ecosysteem. Het financiert kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s), dat wil zeggen partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven, die samenwerken om de grote uitdagingen waarvoor de maatschappij vandaag staat, aan te gaan.

De belangrijkste wijzigingen in de bestaande verordening hebben betrekking op de financiële houdbaarheid en de openheid van de KIG’s, sterkere beginselen voor monitoring en evaluatie, en de rol van de lidstaten in het bestuur van het EIT.

Meer in het bijzonder zal het EIT prestatiegerelateerde mechanismen voor de toekenning van financiële bijdragen aan KIG’s opzetten om hun capaciteit om andere investeringen aan te trekken te vergroten en hun activiteiten onafhankelijk van de bijdragen van het EIT te financieren.

De handhaving van deze bepalingen zal worden ondersteund door sterkere monitoring- en evaluatiebeginselen: de voortzetting van de bestaande KIG’s zal worden onderworpen aan een uitgebreide beoordeling, waarbij ook de vooruitgang in de richting van financiële houdbaarheid en openheid ten aanzien van nieuwe leden moet worden gemonitord. Een groep van vertegenwoordigers van de lidstaten zal worden geraadpleegd over strategische beslissingen, zoals de verlenging van partnerschapsovereenkomsten met KIG’s.

Achtergrond

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) maakt integraal deel uit van Horizon Europa, het toekomstige EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De belangrijkste opdracht van het EIT sinds 2008 is het leveren van een bijdrage aan duurzame Europese economische groei en concurrentievermogen door de innovatiecapaciteit van de lidstaten en van de EU in haar geheel te versterken door integratie van innovatiegestuurde kennis tussen hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Het brengt toonaangevende universiteiten, onderzoekslaboratoria en bedrijven samen in pan-Europese partnerschappen, de zogenaamde kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s), om innovators en ondernemers in Europa te helpen bij het omzetten van hun ideeën in producten en diensten voor de markt.

Het in juli 2019 ingediende Commissievoorstel gaat vergezeld van een voorstel voor een besluit over de strategische innovatieagenda van het EIT. Dat wordt nog bestudeerd door de voorbereidende instanties van de Raad.

Volgende stappen

Op basis van de goedgekeurde tekst zal de Raad nagaan of er met het Europees Parlement spoedig een akkoord kan worden bereikt met het oog op een snelle aanneming van de verordening in eerste lezing.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven