r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe strategie voor bio-economie: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de Commissiemededeling "Een duurzame bio-economie voor Europa: versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu".

In de conclusies betuigt de Raad zijn steun voor de geactualiseerde strategie voor de bio-economie, die in de mededeling van de Commissie is opgenomen. De Raad roept de lidstaten op om deze strategie onmiddellijk uit te voeren, en de Commissie om de uitvoering te faciliteren en te bespoedigen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven