r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-president vreest koude oorlog

vrijdag 29 november 2019, 7:37

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe EU-president Charles Michel (43) vreest een koude oorlog tussen de Verenigde Staten en China. Met Europa als betreurenswaardig slachtoffer. Dat zegt de Belg in een interview in de Volkskrant.

"Het risico bestaat dat Europa de 'collateral ­damage' van deze koude oorlog wordt", aldus Michel. "Ik denk niet dat het de Europese lots­bestemming is om de junior partner te worden op internationaal niveau. We zijn een markt met 500 miljoen consumenten, we hebben democratische waarden en belangen die we moeten behartigen. We hebben een duidelijke visie nodig op wat we willen met Afrika, China, de VS, het Verenigd Koninkrijk. De EU moet steviger optreden in de wereld, niet agressief maar assertief. Daarover wil ik volgend jaar een serieus debat met de leiders, over een Europese buitenlandstrategie. Voorwaarde is dat ze allemaal over dezelfde informatie beschikken. Aan ­tafel moet er vertrouwen zijn dat ze die informatie kunnen delen", aldus Michel.

Michel is niet blij met het voorstel van premier Mark Rutte om de nieuwe Europese meerjarenbegroting te vergrendelen op maximaal 1,00 procent (let op de twee cijfers achter de komma) van het Europees bruto nationaal inkomen. "Ons ambitieniveau kan zich niet beperken tot 1 procent en al dan geen kortingen op de EU-afdrachten. Het gaat ook om waaraan we het geld uitgeven: landbouw, arme regio’s, onderzoek, actie tegen klimaatverandering, de digitalisering van de samenleving. En hoe we het uitgeven: gekoppeld aan respect voor de rechtsstaat en in gevecht tegen fiscale en sociale dumping. Dat vereist een bredere discussie dan die over een paar cijfertjes."

Delen

Terug naar boven