r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe enquête toont aan dat meer dan de helft van de consumenten in de EU bij het winkelen aan het milieu denkt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 november 2019.

Vandaag heeft de Europese Commissie haar editie 2019 van het scorebord consumentenvoorwaarden gepubliceerd. Deze editie laat zien dat de verschillen in de consumentenvoorwaarden tussen de verschillende regio's van de EU in het algemeen steeds kleiner worden, dat consumenten zich meer bewust zijn van hun ecologische voetafdruk en dat consumentenregelgeving een voorwaarde voor marktvertrouwen is.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Uit de meest recente cijfers blijkt dat meer dan 70 % van de consumenten erop vertrouwt dat detailhandelaars hun rechten eerbiedigen, maar ook dat de inspanningen om de consumentenvoorwaarden en het consumentenvertrouwen te verbeteren, moeten worden voortgezet. En de new deal voor consumenten zal de positie van consumenten en autoriteiten zeker verder versterken. Ik ben blij dat consumenten zich bij het winkelen steeds meer bewust zijn van hun ecologische voetafdruk. Nu het kerstseizoen nadert, spoor ik alle consumenten aan om zaken te doen met betrouwbare ondernemers, zich te verdiepen in hun eigen rechten en verantwoorde aankopen te doen.”

Voornaamste bevindingen:

 • Tegen de achtergrond van de toenemende bewustwording over de opwarming van de aarde en de verontreiniging van de aarde met plastic, blijkt uit de enquête dat steeds meer EU-consumenten rekening houden met de gevolgen van hun aankopen voor het milieu. De meer milieubewuste consumenten in de EU zijn vooral te vinden in de Oost-Europese (59 %) en Zuid-Europese (57 %) EU-landen. Een duidelijke meerderheid van de detailhandelaren (71 %) is van mening dat de milieuclaims met betrekking tot producten of diensten in hun sector betrouwbaar zijn.
 • De consumentenvoorwaarden gaan in West-Europa achteruit, maar worden in andere delen van de EU steeds beter, waarbij de zuidelijke en oostelijke EU-landen meer en meer het EU-gemiddelde naderen. Het verschil tussen het hoogst scorende land (Zweden, met 71 %) en het laagste scorende (Kroatië, met 53 %) blijft echter aanzienlijk.
 • Meer dan 70 % van de consumenten in de EU vertrouwt erop dat detailhandelaren hun consumentenrechten respecteren. Omgekeerd vindt meer dan 70 % van de detailhandelaren het niet moeilijk om de consumentenwetgeving in acht te nemen. Bovendien zijn de meeste detailhandelaren in de EU positief over de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en productveiligheid in hun sector. De handhaving van de wetgeving inzake productveiligheid wordt het best beoordeeld: drie kwart van de detailhandelaren stelt de controlewerkzaamheden van overheidsinstanties op prijs.
 • Het aantal consumenten dat online koopt, kwam in 2018 uit op ongeveer 60 % en blijft groeien ondanks de grote verschillen, variërend van 84 % in Denemarken tot ongeveer 20 % in Roemenië en Bulgarije. Het vertrouwen van de consument in de grensoverschrijdende aankoop van producten uit andere EU-landen (48 %) is echter aanzienlijk lager dan bij binnenlandse onlineaankopen (72 %).

Chronologisch overzicht

Het scorebord consumentenvoorwaarden monitort de nationale consumentenvoorwaarden op drie gebieden:

 • 1. 
  kennis en vertrouwen
 • 2. 
  naleving en handhaving
 • 3. 
  klachten en geschillenbeslechting

Ook wordt gekeken naar de vooruitgang op het gebied van de integratie van de EU-detailhandelsmarkt en e-commerce. De belangrijkste gegevensbronnen zijn representatieve enquêtes onder consumenten en detailhandelaren in de EU-lidstaten en in IJsland en Noorwegen.

Meer informatie

Meer informatie over het scorebord consumentenvoorwaarden, het scorebord consumentenvoorwaarden 2019 en de factsheet daarover zijn hier te vinden.


Terug naar boven