r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 februari 2020 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 9 december 2019 PV - PE644.940v01-00

 21 november 2019 PV - PE644.743v01-00

 6-7 november 2019 PV - PE643.123v01-00

9.00 - 10.30 uur

 • 4. 
  De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

LIBE/9/02108

2019/2207(INI)

 

Rapporteur:

 

Javier Zarzalejos (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFCO -

(PPE)

 

 Uiteenzetting door dr. Wouter van Ballegooij, beleidsanalist, afdeling Europese Meerwaarde, en Ivana Kiendl Kristo, beleidsanalist, afdeling Evaluatie achteraf, directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten

 Uiteenzetting door de Commissie

 Uiteenzetting door de heer Francisco Jiménez-Villarejo, lid van het team voor instrumenten van justitiële samenwerking van Eurojust en nationaal lid voor Spanje

10.30 - 11.15 uur

 • 5. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE/DEVE/DROI naar het Global Refugee Forum van de VN in Genève (Zwitserland), 15 t/m 18 december 2019

LIBE/9/02515

 Presentatie van het ontwerpverslag van het werkbezoek

11.15 - 12.15 uur

 • 6. 
  Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

LIBE/9/02092

2019/2199(INI)

 

Rapporteur:

 

Clare Daly (GUE/NGL)

PR - PE646.996v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFCO -

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE647.015v01-00

 

PETI -

Yana Toom (Renew)

PA - PE646.879v02-00

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM -

Samira Rafaela (Renew)

 

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2020, 17.30 uur

12.15 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk

LIBE/9/02162

 • 8. 
  2019/0819(CNS) 14247/2019 - C9-0198/2019
 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

14.00 - 17.30 uur

 • 9. 
  Hoorzitting over kunstmatige intelligentie in het strafrecht en de toepassing daarvan door de politie en justitie in strafzaken

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven