r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 februari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 5 februari 2020 PV - PE647.045v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Gedachtewisseling met David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma

9.00 - 12.30 uur

 • 5. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

AFET/9/02137

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Nikos Androulakis (S&D)

PA - PE646.992v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Gedachtewisseling

 Termijn voor de indiening van amendementen: 21 februari 2020, 11.00 uur

 • 6. 
  Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

AFET/9/02113

2019/2210(INI)

 

Rapporteur:

 

Tonino Picula (S&D)

PR - PE646.913v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

INTA -

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

PA - PE646.975v03-00

 Gedachtewisseling

 Termijn voor de indiening van amendementen: 27 februari 2020, 11.00 uur

 • 7. 
  Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 2020

AFET/9/02111

2019/2209(INI)

 

Rapporteur:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

 

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

INTA -

Markéta Gregorová (Verts/ALE)

PA - PE646.754v01-00

 Gedachtewisseling

 Termijn voor de indiening van amendementen: 26 februari 2020, 12.00 uur

 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven