r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 19 februari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

9.00 - 13.00 uur en 14.30 - 18.30 uur

10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 5. 
  Gedachtewisseling met Fernando Gentilini, algemeen directeur van de EDEO voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, over het vredesproces in het Midden-Oosten

* * *

10.45 uur

 • 6. 
  Gedachtewisseling met Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Qatar

11.30 uur

 • 7. 
  Gedachtewisseling met Riad Al-Maliki, minister van Buitenlandse Zaken van Palestina

12.15 uur

 • 8. 
  Gedachtewisseling met Aharon Leshno-Yaar, ambassadeur van Israël bij de Europese Unie en de NATO

14.30 - 18.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 9. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE) 12362/2019 - C9-0013/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.757v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Ondřej Kovařík (Renew)

PR - PE644.818v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

 • 10. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 - C9-0004/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.758v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Petar Vitanov (S&D)

PR - PE646.765v01-00

AM - PE647.140v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

 • 11. 
  Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad overeenkomstig artikel 118, over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

AFET/9/02160

2020/2004(INI)

 

Rapporteur:

 

Sven Mikser (S&D)

PR - PE645.058v02-00

AM - PE646.945v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

15.00 uur

Met gesloten deuren

 • 12. 
  Gedachtewisseling met João Vale de Almeida, onlangs benoemd tot hoofd van de EU-delegatie in het Verenigd Koninkrijk (overeenkomstig de verklaring over politieke verantwoordingsplicht van de VV/HV)

* * *

15.45 uur

 • 13. 
  Connectiviteit EU-Azië

Gedachtewisseling met Romana Vlahutin, Ambassador at Large voor Connectiviteit in de Europese Dienst voor extern optreden

16.45 uur

 • 14. 
  Gedachtewisseling met de EDEO over de situatie in Venezuela

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven