r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Improving the situation of human rights defenders in the EU, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2019 - 5 december 2019
plaats Brussel, België
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

FRA will present the situation of human rights defenders in the EU during the EU NGO Forum in Brussels from 3 to 4 December.

The annual Forum is organised by the EU’s External Action Service (EEAS) together with the Human Rights and Democracy Network (HRDN). This year the focus is on human rights: building a fair environmental future.

On 4-5 December, FRA will then speak at the European Civic Forum conference ‘Civil Society for rights and equality’ about an enabling framework for civil society and the role of the EU. Both presentations will draw on FRA’s civic space work.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Meer over...

Terug naar boven