r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK), Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 18 februari 2020 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Thorbeckezaal (THOZ) Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

 • Toelichting van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, het lid Veldman, op de prioriteringsexercitie inzake de voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020 en de Kamerbrede kennisbijeenkomst over de prioriteringsexercitie op 18 maart 2020

 • Aanbod van Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) om een technische briefing te verzorgen over het advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'

 • Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  Te behandelen:

  35392 Wetgeving d.d. 10 februari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatWijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020 te 12.00 uur.

  2020D05626 35392 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  35392-1 Koninklijke boodschap

  35392-2 Voorstel van wet

  35392-3 Memorie van toelichting

  35392-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  2020Z03089 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 17 februari 2020 - A.A. Aartsen, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Aartsen om een rondetafelgesprek te organiseren over de Wet franchise voorafgaand aan de inbreng voor he verslag inzake de Wet franchise (Kamerstuk 5392)

  Besluit: Het verzoek wordt niet ingewilligd.

  2020D06525 Verzoek van het lid Aartsen om een rondetafelgesprek te organiseren over de Wet franchise voorafgaand aan de inbreng t.b.v. het verslag (TK 35392)

 • Nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Te behandelen:

  32813-445 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Urgendazaak.

  32813-445 Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

 • Aanvullende Overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL

  Te behandelen:

  28165-320 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAanvullende Overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid op 1 april 2020.

  28165-320 Aanvullende Overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL

  Bijlage

  Overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL inzake de investeringstaak

 • Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

  Te behandelen:

  35377-2 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatAppreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Europese Green Deal.

  35377-2 Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

 • Vertrouwelijke briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

  Te behandelen:

  33529-724 Brief regering d.d. 12 februari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatVertrouwelijke briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

  Besluit: Vertrouwelijke technische briefing organiseren, met dien verstande dat de commissie niet akkoord gaat met het vooraf ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, aangezien Kamerleden reeds op grond van artikelen 143 en 144 van het Reglement van Orde verplicht zijn tot geheimhouding van alle in beslotenheid verkregen informatie.

  2020D06965 Vertrouwelijke briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

  33529-724 Vertrouwelijke briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

 • Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

  Te behandelen:

  32637-410 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatUitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

  Besluit: Nadere informatie afwachten.

  32637-410 Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

 • Informatie over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling

  Te behandelen:

  24095-509 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatInformatie over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  24095-509 Informatie over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling

 • Verslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+

  Te behandelen:

  24446-70 Brief regering d.d. 13 februari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatVerslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ruimtevaart.

  24446-70 Verslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+

  2020Z03302 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 18 februari 2020 - M.F. Sienot, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Sienot (D66) om een rondetafelgesprek over Ruimtevaart en de maatschappelijke waarde

  Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal het lid Van Eijs een voorstel indienen voor een rondetafelgesprek over ruimtevaart en de maatschappelijke waarde daarvan.

  Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer te informeren over het tijdpad van de uitvoering van de motie-Amhaouch c.s. over scenario's om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven (Kamerstuk 24446-67).

  2020D06938 Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een rondetafelgesprek over Ruimtevaart en de maatschappelijke waarde

  2020D07201 Verzoek informatie uitvoering motie-Amhaouch c.s. (Kamerstuk 24446-67)

 • Fiche: Europese Green Deal

  Te behandelen:

  35377-1 Brief regering d.d. 31 januari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Europese Green Deal

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Europese Green Deal.

  35377-1 Fiche: Europese Green Deal

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

  Te behandelen:

  33529-721 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportStand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied.

  33529-721 Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

 • Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  2020Z01263 Lijst met EU-voorstellen d.d. 27 januari 2020 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Besluit: Conform voorstel.

  2020D05944 Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

 • Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten, geplande en nog te plannen algemeen overleggen commissie EZK

 • EU-voorstel: Verordening Just Transition Fund COM (2020) 22

  Te behandelen:

  2020Z02591 EU-voorstel d.d. 11 februari 2020 - Europese Commissie, OrganisatieEU-voorstel: Verordening Just Transition Fund COM (2020) 22

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Europese Green Deal.

  2020D05455 EU-voorstel: Verordening Just Transition Fund COM (2020) 22

 • Stafnotitie - Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie

 • Reactie op het verzoek van het lid Weverling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

  Te behandelen:

  24095-495 Brief regering d.d. 3 februari 2020 - M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en KlimaatReactie op het verzoek van het lid Weverling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

  Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties.

  24095-495 Reactie op het verzoek van het lid Weverling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

  Bijlage

  Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures

 • Resultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje

  Te behandelen:

  31793-193 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatResultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje

  Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  31793-193 Resultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje

 • Reactie op verzoek commissie over terugkoppeling resultaten consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

  Te behandelen:

  29023-257 Brief regering d.d. 10 februari 2020 - E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en KlimaatReactie op verzoek commissie over terugkoppeling resultaten consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Klimaat en energie op 12 februari 2020.

  29023-257 Reactie op verzoek commissie over terugkoppeling resultaten consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

 • Vaststelling kennisagenda 2020

 • Verzoek van het lid Wiersma om een rappel inzake de toezegging van de staatssecretaris van EZK in het AO Innovatie van 5 februari 2020 om de Kamer te informeren over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel.

  Te behandelen:

  2020Z03412 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 19 februari 2020 - A.D. Wiersma, Tweede KamerlidVerzoek van het lid Wiersma om een rappel inzake de toezegging van de staatssecretaris van EZK om de Kamer te informeren over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel

  Besluit: De staatssecretaris van EZK zal worden verzocht de in het algemeen overleg Innovatie van 5 februari 2020 toegezegde informatie over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel zo spoedig als mogelijk naar de Kamer te doen toekomen.

  Besluit: Na ommekomst van de hierboven genoemde toegezegde informatie zal het algemeen overleg Techniekpact worden ingepland.

  2020D07186 Rappel inzake de toezegde informatie over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven